80% av dagens unga ingenjörer vill bli chefer
PUBLICERAD 13/9/2022
Lästid ca 2 min

80% av dagens unga ingenjörer vill bli chefer

En ny rapport från Sveriges ingenjörer visar att hela 8 av 10 unga vill ha en chefsroll i framtiden. Den visar också att dagens chefer inom yrket har vissa utmaningar – men ändå i stort sett är nöjda i sin roll.

Rapport för chefsförsörjning

Rapportens syfte var att analysera orsaker varför chefer inom ingenjörsyrket avslutar sin position och går till andra företag eller arbetsuppgifter. Man ville också försöka hitta underlag för att uppnå en god chefsförsörjning av ingenjörer – ett behov som visade sig vara mindre än väntat.

Ett glädjande trendbrott

De senaste åren har visat på en minskning av intresset för chefsrollen, men glädjande nog visar årets rapport ett trendbrott. Rapporten, som bygger på en enkätundersökning med över 1 098 deltagare, visar tvärtom ett stort intresse för chefsrollen bland unga ingenjörer.

Chefer nöjda med arbetssituationen

Rapporten visar också att över 70% av cheferna är nöjda med sin arbetssituation. Deltagarna svarar till och med att de hade tackat ja till jobbet som chef även om de vetat vad arbetet faktiskt inneburit i förhand. Det finns dock varningstecken, som att arbetsmängden är utmanande. Ett mer realistiskt sätt att se på arbetstid är önskvärt i framtiden, men i dagsläget är chefsingenjörer ändå nöjda med sin arbetssituation.

Ladda ner och läs hela rapporten från Sveriges ingenjörer här

Det här visade rapporten om chefer inom ingenjörsyrket:

• Över 7 av 10 chefer är nöjda.
• 83% av cheferna skulle ha tackat ja till att bli chef idag även om de på förhand hade vetat vad rollen skulle innebära.
• 79% av ingenjörerna under 40 år svarar att de kan tänka sig att bli chefer.
• Den mest krävande utmaningen i chefsrollen är för hög arbetsmängd.
• Förklaringar till att tidigare chefer lämnat sitt uppdrag är byte av arbetsgivare eller att de velat ha andra arbetsuppgifter.
• Önskemål från cheferna är att framöver kunna arbeta mer med strategi och ägna mer tid åt sina medarbetare.

Källa: Sveriges ingenjörer