Mod och rädsla
PUBLICERAD 2020-11-05

Mod och rädsla

Många pratar om mod i dag. Och hur viktigt det är. Framför allt nu när världen förändras. Men hur ofta går vi egentligen utanför komfortzonen? Och varför är det så krävande att vara modig?

Alla ledare och specialister som jag har träffat under mina 20 år i branschen vill utvecklas, men alla vill inte förändras och göra jobbet för att nå sina mål. Det finns en övertro på att utbildning i sig leder till förändring och utveckling, men det räcker inte. Om vi inte vågar verkställa de insikter vi får under en utbildning, spelar det ingen roll. Det blir ingen utveckling.


Utan rädsla, inget mod.


Och ibland krävs inte ens utbildning. Ibland vet vi redan vad vi vill göra eller vad vi står för, men struntar i att agera för att vi är rädda för att misslyckas. Då behövs mod. Mod är att agera trots rädsla och risk, att göra det man vill eller tror på trots att man är rädd. Många tror att rädsla handlar om svaghet, men mod och rädsla är varandras förutsättningar. Utan rädsla, inget mod. Mod är avgörande för utveckling och förändring, vilket gör mod till världens viktigaste ledaregenskap.

Vad är mod?
Mod är att stå upp för sig själv. Civilkurage är att stå upp för andra. Mod handlar om att lämna komfortzonen, vilken är ett individuellt handlingsutrymme som är unikt för varje människa. Trots det jämför vi oss med varandra. Det måste vi sluta med. Det som är mod för mig behöver inte vara det för dig. Många tror också att mod och empati hör ihop, vilket är en vacker tanke, men mod handlar om att genomföra det man är rädd för, för egen del.

Det som är mod för dig skulle alltså i värsta fall kunna uppfattas som egoism av någon annan. Mod handlar inte om att tillfredsställa andras behov eller att ge efter för grupptryck, hur ädla gruppens mål än är. Det handlar om att agera trots rädsla och risk och genomföra de övertygelser eller önskemål du har, oavsett vad andra tycker. En egenskap som mod tjänar alltså alltid individen, men kanske inte alltid andra människor (men skulle självklart kunna göra det).

Motstånd mot mod
Människan är ett flockdjur som söker trygghet och gemenskap. Och att vara utanför komfortzonen är krävande. Där blåser det alltid och varandet präglas av osäkerhet, nervositet och ett bultande hjärta. Därför hittar vi ofta undanflykter för att slippa vara modiga. Vi är helt enkelt rädda för att misslyckas. Om vi misslyckas, känner vi oss värdelösa och skäms för det.

Eftersom våra gamla hjärnor fortfarande tror att vi är primitiva rovdjur på savannen, tolkar vi ett misslyckande som att vi inte håller måttet och att vi därmed äventyrar flockens säkerhet. Det innebär att flocken kommer att sparka ut oss ur grottan eller lämna oss ensamma för att dö. Rent rationellt vet vi att vi överlever, men känslor och instinkter är något helt annat än logik. När vi kommer till komfortzonens utkanter signalerar hjärnan fara och vill att vi ska försätta oss i säkerhet. Mod handlar alltså om att trotsa våra naturliga varningssignaler. Därför har vi ett motstånd mot mod, oavsett vilka vi är eller vilken roll vi har.

Träning
Alla människor behöver träna. Mod är en individuell muskel som växer när vi tränar. På samma sätt krymper den om vi inte tränar. Därför är mod aktiv friskvård. Här är några enkla träningstips.

 

  • Hantera din nervositet genom att vara i den. Rädslan och oron är en signal om att du gör någonting nytt, inte att du gör någonting fel. Ta djupa andetag. Säg till dig själv att allt är som det ska. Du är utanför komfortzonen. Så här känns det där. Om du vill ha större effekt, ställ dig framför spegeln då du säger det.

 

  • Säg ifrån till andra när du inte håller med dem. På möten. I diskussioner. Även om du inte har alla argument klart för dig, kan du ändå känna i magen vad som är rätt och fel. Och om du inte kan redogöra för din åsikt direkt - be att få återkomma. Det gör inget att någon kanske har bättre argument i stunden, det viktiga är att du sätter en gräns för vad du tycker är okej och tränar på att stå upp för den.

 

  • Var modig en gång om dagen. Vilken av dagens handlingar kräver mod? Bestäm dig för minst en och se till att den går att mäta. ”Jag ska prata med Lisa klockan 10” är en bättre deadline än ”Jag ska prata med henne under dagen”. När du har gjort det några veckor, ökar du till två gånger om dagen.

 

Mer tips och träning hittar du i min bok ”Mera mod – bejaka din rädsla och våga mer”.

 

 

 

 

 

 

 

Av Joakim Muschött, Ledarskapsutvecklare

(Artikeln är från Chef & Ledare Magasin)


Chef & Ledare Magasin
Ta del av chefer och ledares erfarenheter. Få deras tips och få en insyn i hur det verkligen går till bakom kulisserna. Genom att läsa fördjupade intervjuer tillsammans med spännande omvärldsbevakning får du en djupare inblick i framgångsrikt ledarskap.

För mer information och frågor om prenumeration kontakta redaktionen på redaktion(@)chef-ledare.com

Chef & Ledare är ett oberoende chef- och ledarmagasin med fokus på fördjupade intervjuer om framgångsrikt ledarskap.
Följ oss på Instagram @clmagasin

 

Dela på Facebook : Mod och rädsla
Dela på Twitter : Mod och rädsla
Dela på Linkedin : Mod och rädsla