Arbetsmiljö i förändrade tider

Arbetsmiljö i förändrade tider

DokuMera

Coronapandemin har bland annat förändrat hur vi arbetar och förhåller oss till varandra – numera jobbar många på distans samtidigt som social distansering uppmuntras i situationer där det är möjligt, men vad betyder dessa förändringar för arbetsgivarens arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen?

Faktum är att reglerna ser ut som tidigare. Arbetsgivaren ska fortfarande bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, dvs. utreda, analysera och minska riskerna för skada och ohälsa på arbetsplatsen. Just nu är det särskilt viktigt att utreda riskerna för smittspridning på arbetsplatsen och vidta lämpliga åtgärder för att minska dessa.

Det finns många regler om arbetsmiljö, och det kan vara svårt att hålla koll på vilka som är relevanta för verksamheten och hur man kan arbeta praktiskt med dessa. För att göra det enklare för dig att möta de krav som ställs har DokuMera upprättat en Arbetsmiljöhandbok där du kan strukturera och dokumentera ditt arbete.

Kartlägga smittrisker och hygienfaktorer på arbetsplatsen
DokuMeras mall Checklista smittrisker och hygien 2020 utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker och är därför primärt avsedd för arbete inom sjukvård och omvårdnad, men kan i stora delar användas även för övriga verksamheter. Checklistan innehåller bland annat frågor om riskbedömning, beredskap, kunskap, hygien och personlig skyddsutrustning.

Policy för att förhindra smitta
Smittor sprids lätt på arbetsplatser, och enligt undersökningar är hälften av de gemensamma ytorna på en arbetsplats infekterade redan vid lunchtid när en sjuk medarbetare kommer till jobbet. DokuMeras mall Policy förhindrande av smitta 2020 hjälper er att med enkla åtgärder och förhållningssätt minska riskerna för smittspridning och sjukdom. 

Hjälp med att upprätta en hygienhandbok?
DokuMeras mall Hygienhandbok 2020 kan användas av dig som ska upprätta en hygienhandbok men även som inspiration vid uppdatering av en befintlig hygienhandbok. Här finns information, instruktioner och exempeltexter som anpassas för att passa ditt företag.

Saknar du något? Fler mallar inom arbetsmiljö hittar du här.

 


Om DokuMera
Hos alla företag - stora som små - finns möjligheten att arbeta effektivare genom att använda sig av färdiga mallar. Avancerade dokument är tidsödande att upprätta samtidigt som de kräver expertkunskap för framtagande. Och som vi alla vet: Experter kostar pengar - mycket pengar.

DokuMera har Sveriges största samling av nedladdningsbara mallar för företagandets många behov. Mallarna är framtagna i samarbete med experter inom olika områden och uppdateras kontinuerligt för att ständigt vara aktuella. Med DokuMeras expertframtagna mallar minimerar ni tidsödande arbete och frigör värdefull tid, vilket gör att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Läs mer om DokuMera och se alla mallar här