Finns det fördelar med att avvakta nyrekrytering?
PUBLICERAD 14/3/2023
Lästid ca 3 min

Finns det fördelar med att avvakta nyrekrytering?

Sedan pandemin bröt ut 2020 har vi upplevt oväntade externa händelser som har drabbat företag, privatpersoner och samhället i stort. Bolag ser över sina kostnader och värderar vad som kan effektiviseras eller sparas in på. Att nyanställa eller ersätta en anställd kan vara kostsamt, och att hyra in kompetens för en kortare eller längre tid kan därför vara ett alternativ.

Marlene Blomquist Börjesson, delägare på konsultbolaget Evolvefy, hjälper många bolag med både interimslösningar och permanenta rekryteringar på C-nivå. Deras specialitet är seniora finansiella roller, och inom detta område ser hon att behovet av interims-kompetens har ökat.


Vad är din analys av att behovet av interimsexpertis ökar?

Eftersom framtiden är oviss vill många bolag avvakta med en kostsam rekrytering, men samtidigt vill man inte tappa fart. För att bolagen ska klara av sin fortsatta utveckling behövs fortfarande specialistkompetenser. Jag träffar också många bolag som passar på att se över kostnadsbasen i samband med att en anställd själv väljer att avsluta sin anställning. Förra veckan träffade jag ett bolag som efter diskussion valde att inte göra en ersättningsrekrytering, utan beslutade att hyra in en Business Controller på 40%, för att täcka det mest nödvändiga. Att ta in en senior profil med specialistkompetens, under en kortare eller längre tid kan lösa många problem och skapar flexibilitet.


Om man behöver skala ner en tjänst, vad ska man då tänka på om man anlitar en interim konsult?

Skalar man ner en tjänst till deltid behöver man se över hela rollbeskrivningen och kravprofilen. En utmaning jag ser är att man ofta vill ha kvar allt i rollen och att man förväntar sig 100% tillgänglighet, precis som innan, men betala mindre. Att se över vilka uppgifter som ska prioriteras och göra rätt avgränsningar för rollen är av största vikt för att undvika slitningar mellan uppdragsgivare och konsult. Jag vet, av erfarenhet, att en förutsättning för ett lyckat interimsuppdrag är när det finns en tydligt dokumenterad kravbild. Det är egentligen inte så svårt, men tyvärr missar många göra den hemläxan. Det finns inget bättre än när både kund och konsult är nöjda och kan leva upp till varandras förväntningar.


Vad är fördelarna med hyra in kompetens?

  1. Genom att hyra in en konsult kan bolaget snabbt få in specialister inom prioriterade områden där det behövs som mest och man betalar vanligtvis bara för den tiden som läggs ner.
  2. Anlitar man en interimskonsult kan bolaget vänta med att anställa, och när allt gått tillbaka till det normala, ta in en person med bredare kompetens. En interimslösning ger också bolaget mer tid att tänka på hur bolaget ska rustas framåt.
  3. Det är kostsamt och tidskrävande att rekrytera, och det kan bli ännu mer kostsamt om man efter en tid inser att kandidaten man rekryterat inte har rätt kompetens och profil för nästa steg.
  4. Genom att ta in en interimsexpert kan bolaget välja att ta in hen på hel- eller deltid och under vägens gång anpassa uppdragets utformning. Kanske behöver bolaget en ny typ av kompetens – då kan man enkelt byta. Det är en stor fördel för bolaget att inte behöva låsa in sig i en rekrytering i en osäker tid.


Om Evolvefy

Evolvefy hjälper entreprenörer och företagsledare i växande bolag att bygga finansiellt strukturkapital för att realisera sina tillväxtplaner. Detta görs genomTillväxtanalys, CFO-interim, Executive Search, Ekonomibyrå och Riskhantering.