Så uppnår du betydelsefulla mål/förändringar med hjälp av metakommunikation
PUBLICERAD 12/6/2024
Lästid ca 2 min

Så uppnår du betydelsefulla mål/förändringar med hjälp av metakommunikation

För att leda och coacha andra mot önskade mål behöver vi förstå hur vi fungerar som människor. Till exempel kan vi uppleva att det är enkelt att sätta mål, men att vi sedan har svårt att uppnå dem – eller att människor ofta säger en sak och sedan gör något helt annat. Ett annat vanligt hinder som ledare kan vara att man pushar gruppen att börja agera utan att ha kvitterat att alla har samsyn kring uppsatta mål – eller tvärtom – att man lägger för mycket tid på mål, teorier, planer och möten utan att det blir så mycket gjort. Det kan lätt uppstå en obalans mellan att tänka och att göra.

Vad är metakommunikation?

Metakommunikation kallas det när vi talar eller tänker något om kommunikation. Det vill säga kommunikation som pågår ständigt både medvetet och omedvetet inom oss själva och med andra människor. Genom att träna och arbeta med metakommunikation som verktyg kan du bidra till att förändra både dina egna och andras intentioner, tankemönster och beteenden och därmed göra det enklare att skapa hållbara och framgångsrika förändringar.

En kompetens som gör skillnad

Systemisk hjärnforskning visar att hjärnans sätt att hantera information som mönster och dess plasticitet påverkas bland annat av våra värderingar, sinnesstämningar, beteenden och rörelseträning.Hur vi använder våra sinnen har alltså stor inverkan på vår förmåga till förändring. Med metakommunikation kan du skaffa dig en kompetens att känna igen, driva, utvärdera och följa upp olika typer av förändringsarbeten på olika systemnivåer som individ, grupp och organisation o s v – vare sig det handlar om ditt arbete, din hälsa, din familj eller andra ramar som är viktiga för dig.

Exempel på områden där kompetensen har stor effekt

  • Ledarskap– stärk dig själv som ledare ochbli bättre på att förmedla ditt budskap, engagera, ta beslut och leda individer och grupper att nå sina mål.
  • Förhandling och konflikthantering– få verktyg att hantera inre och yttre konflikter utifrån ett reflekterande och lösningsorienterat perspektiv.
  • Effektiva möten–lär dig meningsfulla och framgångsrika mötesstrategier.

  • Hälsa och stresshantering– bli bättre på att identifiera framgångsstrategier för att skapa tillstånd av kraft, energi och riktning för ökat välmående. Samt hantera upplevd stress i olika ramar.


Vill du veta mer om metakommunikation som verktyg? Titta in på MetaNoova här.