Miljontals kronor på oseriösa personlighetstester

Lästid : 2 min

Miljontals kronor på oseriösa personlighetstester

En granskning som DN har gjort visar att myndigheter lägger miljontals kronor på oseriösa personlighetstester vid rekrytering. Problemet verkar också utbrett i näringslivet.

DN ställde frågan till 120 statliga myndigheter om hur deras rekryteringsprocess ser ut. Ungefär hälften svarade att de använder personlighetstester (framförallt vid rekrytering till nyckelpositioner). Problemet är att en stor del av myndigheterna använder tester som inte har förankring i vetenskap.

Ett exempel är 'Thomas personprofilsanalys', som har många stora internationella kunder - exempelvis Ikea. Det används också av en lång rad kommuner och länsstyrelser samt myndigheter som Jordbruksverket och Elsäkerhetsverket. Testet sågas bland annat av Lennart Sjöberg, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm:

- Det mäter väldigt få dimensioner och ger en ofullständig täckning av personligheten. Dessutom är det ovetenskapligt. Testet utgår från gamla idéer från 20-talet. Det finns ingen modern forskning som stöder detta.

Ett annat personlighetstest som används brett är det gamla Myers-Briggs, även om det oftare används för internt utvecklingsarbete än rekrytering. Även detta test avfärdar Lennart Sjöberg helt.

- Testet är en sällskapslek. Det är inget som är seriöst att använda under en rekrytering. Ändå har det blivit en världsomfattande industri kring Myers-Briggs, säger han.

Exakt mycket pengar som går åt myndigheternas personlighetstester är svårt att utröna, eftersom kostnaden ofta ingår vid upphandling av rekryteringstjänster. Det som DN ändå konstaterar är att marknaden för denna typ av tester har exploderat de senaste åren - och att det finns alternativ som anses seriösa och har stöd i vetenskapen.

- Det finns mycket forskning där man ser hur personlighetsdrag kan kopplas till arbetsprestation i olika sammanhang. Det finns många evidensbaserade personlighetstester, men de ska användas i kombination med andra metoder, exempelvis kognitiva tester eller strukturerade intervjuer. Och om man ska använda ett personlighetstest ska det vara granskat eller certifierat av oberoende experter, säger Mattias Elg, organisationspsykolog och konsult på Wecompose.

Ett sätt att få vägledning är att se vilka tester som Det norske veritas har granskat och certifierat. Hittills finns det 16 stycken, varav två är anpassade för den svenska arbetsmarknaden.