Hemvändarhösten - fem punkter att tänka på
PUBLICERAD 2021-06-21

Hemvändarhösten - fem punkter att tänka på

Det kan vara ett stort steg för många att komma tillbaka till arbetsplatsen i höst. Och just nu finns det många råd och rön i olika kanaler för att hjälpa chefer och medarbetare att ta fram en plan, då det är viktigt att som medarbetare kunna känna sig trygg och veta att arbetsgivaren tar ansvar.

En klassisk upplevelse för dem som byter miljö genom att t ex börja plugga eller jobba på annan ort är att efter ett tag så har det ”nya” blivit bekant och hemtamt. Till slut så känner de sig mer hemma i det nya än vad de gör i det som var sitt hemma förut.

Först kändes den nya tillvaron kanske lite spännande, lyxig eller mödosam med att t ex  jobba hemifrån eller att fortsätta jobba på arbetsplatsen men nu med skyddsutrustning och nya förhållningsregler.

Varefter tiden har gått så har det nya blivit det vanliga. Vi håller kanske automatiskt två meters avstånd till andra människor och munskyddet åker på i kollektivtrafiken utan att man behöver tänka på det. Vi samlas inte i fysiska möten om vi är flera och det digitala har blivit regel.

Vi kommer snart när vi går in i hösten få ökade möjligheter att kunna leva lite mer som förr, men då kommer många att uppleva att det där gamla sättet inte finns kvar längre. Man har kanske vant sig vid att ha större möjligheter att lösa sitt livspussel, slippa pendling och jobba mer koncentrerat genom att jobba på distans. Då gäller det att ha en plan för att det nya inte ska leda till en försämring.

Förberedelser är A&O - fem punkter att tänka på

För att det ska bli så bra som möjligt med “hemvändarhösten” har vi tecknat ned några bra hållpunkter som kan hjälpa dig få en bra tillvaro när det väl sätter igång.

  • Håll det enkelt
  • Var förberedd
  • Var tydlig och kommunicera ofta
  • Följ riktlinjer men våga ändra
  • Jobba med kulturen


1. Håll det enkelt

Krångla inte till det! Tillvaron är tillräckligt komplex som den är, håll din plan enkel och backa tillbaka till grunden om det blir rörigt. Mycket av det som kör ihop sig i förändringar är förväntningar. Vilka förväntningar har jag som medarbetare? Stämmer dessa med hur övriga i mitt team tänker och resonerar? Hur ser cheferna på detta?

Här kan det potentiellt uppstå många krockar och konflikter; det bästa sättet att lösa dessa är genom att kommunicera. Prata med varandra. Lyssna på varandra. Lyft upp frågan på agendan redan nu och låt den ta sin tid att landa.

2. Var förberedd

Hur agerar du i olika situationer som du i nuläget inte vet hur de kommer att se ut? Det är viktigt att vara förberedd. En konkret sak som man kan göra är att börja tänka i ”om-fall”.  Lek med tanken; om det här händer… vad gör du då? Spela upp olika scenarion i huvudet och jobba med att hitta olika lösningar genom brainstorming. När någon av dessa situationer sedan uppstår, då har du en mental förberedelse för hur du ska agera. Kanske du till och med kan förbereda vissa delar praktiskt också?

Detta är ju självklart något man med fördel kan göra i sin ledningsgrupp, i teamet, med kollegorna på avdelningen, med sin partner hemma vid köksbordet. Du kan aldrig veta vad som kommer att hända just i höst, men det betyder inte att du inte kan förbereda dig.

3. Var tydlig och kommunicera ofta

Det kan handla om hur många det får vara i ett mötesrum, om nya städrutiner, om avståndsmarkeringar och skyddsglas i en reception, om schemaläggning för att undvika trängsel och om vikten av att hålla kontakten med medarbetare som fortsatt jobbar hemma. Hur säkerställer vi att ingen hamnar utanför, vilka möten kan vi fortsätta hålla digitalt, vilka möten eller event vill vi nu ha fysiskt och varför.

För den som suttit hemma länge och jobbat är det bra att ha haft tät kontakt med sin chef men det är lika viktigt när man kommer tillbaka till arbetsplatsen. Säkerställ och stäm av hur det ska gå till och i vilken frekvens och framförallt vilka är förväntningarna. Upprätta en enkel checklista.

Hotet från pandemin och världen utanför kan upplevas större om man suttit hemma och jobbat under lång tid. Det gäller att du som arbetsgivaren informerar kontinuerligt och ger en korrekt bild av läget i organisationen och vilka åtgärder ni gör så att det är tydligt för alla.

Gör en medarbetarundersökning och ställ frågor om rutiner, eventuell oro och be om förslag på lösningar inom olika områden. Vad kan vi lära oss av varandra och hur ser det nya arbetssättet egentligen ut. Gör tillsammans en spännande resa och beskriv framgångsfaktorer som bidrar till engagemang och trygg kultur.

Kom ihåg att “det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta” och uppskattas inte. Var så rak och tydlig som möjligt. Lägg inte ut texten för mycket.

4. Följ de riktlinjer som är satta men våga också ändra

Det allra viktigaste är ändå det egna ansvaret, att se till att följa de restriktioner man bestämt på arbetsplatsen. Sen ska arbetsgivaren se till att det finns strukturer, processer och rutiner för att det går att göra det. Men vi lever i en föränderlig värld, ibland kan ett beslut vara fel beslut för man har inte riktigt hunnit tänka färdigt, då måste det ändras och det kanske måste också gå fort. Viktigt att ledningen är prestigelös och bjuder in till samtal. Att göra misstag är mänskligt men det viktigaste är att vara öppen för att snabbt kunna korrigera.

5. Jobba med kulturen

Ingen av oss anade vad världen stod inför i början av år 2020. Idag har vi betydligt mer kunskap och vi har på olika sätt lyckats hantera ett farligt virus i vår vardag. Det är inte över på något sätt och många länder kämpar fortsatt med såväl höga smittotal som dödstal. Som människor tycker vi inte om att inte veta, att famla i ovisshet. Men med framförhållning, planering och förberedelse kan vi som ledare och arbetsgivare vara redo för såväl händelser av det sämre slaget som positiva situationer.

Vad vi behöver prata om inför Återkomsten till det nya normalläget är verksamhetens kultur. En bra och stabil kultur skapar en känsla av att jag vill.

Många av de organisationer som vi träffat under året uppger att det är just i denna del man halkat efter. Kulturen består ju av flera ”mjuka värden” och byggs bäst i mötet med varandra. Så nu när samhället så småningom öppnar upp på nytt så behöver vi fundera på hur vi återuppbygger vår kultur. Vägarna till detta är många, men det är viktigt att komma ihåg att det är här vi ofta är lite svagare nu än innan pandemin. Hur vill vi sätta tonen i detta nya nuläge? Vilka spelregler behöver vi jobba med för att vi ska kunna arbeta tillsammans igen? Hur vill vi ha det och vad behöver vi göra för att nå dit?

Lätthanterade verktyg underlättar tillvaron

Med verktyg från Heartpace blir tillvaron enklare att organisera. Använd t ex funktionerna för 1:1 och teamsamtal för att planera hösten och samtidigt arbeta med kulturen i verksamheten. Funktioner som Enkät och Puls gör det också lätt att ta temperaturen i organisationen för att snabbt kunna agera. Heartpace har färdiga mallar som du lätt anpassar för att passa din verksamhet.

Se även vårt Webinar “Hemvändarhösten” med Ida Hallne som har en lång yrkeskarriär från Försvarsmakten och idag stöttar både chefer och organisationer som ledarskapsutvecklare på Mindset. I webinaret besvarar Ida frågeställningar som: Vilka utmaningar har våra chefer och ledare inför hösten?” Finns det en beredskap och mental förberedelse och vad behöver vi fokusera mer på?


Om Heartpace

Heartpace är ett komplett system med valbara moduler som hanterar medarbetarmotivation och lönesättning genom strukturerad feedback och målstyrning. Kunder väljer Heartpace som ett modernt ledningsverktyg för att öka engagemang, prestation och lönsamhet. Resultaten är omedelbara och driver hela företaget i en positiv riktning. Det är modernt och vägledande.

De flesta chefer vill genomföra medarbetardialoger men stöter på hinder som otillräcklighet och rutiner. Det är också svårt att få en fullständig översikt över alla kompetenser inom organisationen.

Så här får du en framgångsrik organisation:

1. Tydligt uppdrag
Se till att medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete.

2. Ge medarbetarna rätt verktyg
Se till att alla har de verktyg de behöver för att lyckas.

3. Berätta för dem att deras åsikter är viktiga
Få medarbetarna att känna sig sedda och framför allt delaktiga.

4. Visa uppskattning regelbundet
Ge återkommande feedback till dina medarbetare om det i deras arbete de gör bra.

Det behöver inte vara svårt. Heartpace gör Performance Management och Lönesättning enkelt.

Vill du läsa lite mer om hur ni kan arbeta med Heartpace så KLICKA här
Vill du ha en kort presentation av oss och boka en tid så klicka och fyll i dina uppgifter här   – KONTAKT!

Dela på Facebook : Hemvändarhösten - fem punkter att tänka på
Dela på Twitter : Hemvändarhösten - fem punkter att tänka på
Dela på Linkedin : Hemvändarhösten - fem punkter att tänka på