HLR-Utbildning: En livsviktig satsning för företag
PUBLICERAD 22/2/2024
Lästid ca 2 min

HLR-Utbildning: En livsviktig satsning för företag

En arbetsgivares främsta ansvar är att värna om sina anställdas välbefinnande. I en värld där olyckor kan inträffa när som helst är det avgörande att personalen är utrustad med de rätta verktygen för att hantera nödsituationer. Att erbjuda HLR-utbildning står som en central del i denna beredskap, en åtgärd som understryker betydelsen av att vara förberedd för det oväntade.

Att ha personal som är tränad i hjärt- och lungräddning (HLR) är mer än bara en säkerhetsåtgärd – det är en livräddande resurs. En välutbildad medarbetare kan vara skillnaden mellan liv och död i händelse av hjärtstopp. Det höjer inte bara säkerheten och tryggheten på arbetsplatsen men kan också öka moralen och produktiviteten bland de anställda. Dessutom visar det på ett tydligt åtagande från arbetsgivarens sida att värna om sin personal, vilket kan minska risken för rättsliga efterspel.

Franklin Brand & Hälsa har en unik position i branschen, med ett team av brandmän som inte bara har år av erfarenhet från räddningstjänsten, utan även en brinnande passion för att öka säkerheten på svenska arbetsplatser. De förstår från första hand hur viktigt det är att alla har grundläggande kunskaper i både brandskydd och akutsjukvård.


Varje dag står vi inför potentiella risker som kan vändas till trygga utfall med rätt kunskap och förberedelser


Franklin Brand & Hälsa uppmanar företag och organisationer att investera i sina anställdas säkerhet och hälsa genom HLR-utbildning. Det är enkla, men kritiska, åtgärder som att stänga en dörr till ett brinnande utrymme, använda en hjärtstartare korrekt, eller påbörja hjärt- och lungräddning, som kan göra stor skillnad.

Det är dags för svenska arbetsplatser att ta steget fullt ut och säkerställa att deras personal är förberedd för det oväntade. Kontakta Franklin Brand & Hälsa idag för att lära er mer om hur ni kan bidra till en säkrare arbetsmiljö och samtidigt rusta era anställda med livräddande färdigheter. Tillsammans kan vi göra skillnad och rädda liv.


Om Franklin Brand & Hälsa

Franklin Brand & Hälsa är ett ledande utbildningsföretag inom brandskydd och akutsjukvård. Vi är en grupp brandmän som har byggt upp vår verksamhet med en stark passion för att förbättra säkerheten och hälsan på svenska arbetsplatser. Vi har samlat på oss mycket erfarenhet från år av operativ räddningstjänst och har insett att det är livsviktigt för allmänheten att ha en grundläggande kunskap inom både brand och akutsjukvård. Därför har vi skapat en plattform för att erbjuda kurser inom brandskydd och akutsjukvård där vi kan dela med oss av vår erfarenhet och kunskap.

Här kan du kontakta Franklin & Brand hälsa för att få veta mer »