Premiär för HRnytt-podden med Hanna Bergfäldt
PUBLICERAD 24/3/2022
Lästid ca 1 min
Podcast

Premiär för HRnytt-podden med Hanna Bergfäldt

HRnytt har nu lanserat en podcast! I HRnytt-podden intervjuar HR konsulten Hanna Bergfäldt aktuella personer, ledare, HR chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap, inspiration inom HR området.

I det första avsnittet gästar Anders Rydell, leg. Psykolog, specialist i organisationspsykologi, verksam som organisationskonsult och föreläsare. Han deltar aktivt i den offentliga debatten kring arbetslivets olika utmaningar och är aktuell med debutboken ”Arbetet på jobbet”. Anders delar bland annat med sig av hur man hanterar konflikter på arbetet, vikten av en ”lära av misstag kultur” och rolltydlighet.


Anders 5 tips för bra internkommunkation

  1. Säkerställ en tillräcklig bakgrundsbeskrivning och ett tydligt syfte vid organisationsförändringar.
  2. Säkerställ en gemensam plattform för delgivande av idéer, kritik, frågor och lärorika blunders.
  3. Säkerställ en lättillgänglig och lättöversiktlig personalhandbok.
  4. Säkerställ en gemensam målbild för teamet/verksamheten.
  5. Säkerställ en gemensam förståelse för de olika rollerna i teamet/verksamheten.


Lyssna på Acast

Lyssna på Spotify

Lyssna på Apple podcast