Att leda med medarbetardata: en guide till strategisk HR
PUBLICERAD 23/1/2024
Lästid ca 2 min
Webinar

Att leda med medarbetardata: en guide till strategisk HR

Många verksamheter genomgår en stor förändring just nu, särskilt på grund av den teknologiska utveckling som skett den senaste tiden och den ökade vikten av datadrivet beslutsfattande. Det påverkar också HR – som mer och mer har blivit en affärskritisk del av varje verksamhet. Men det ökade ansvaret medför också att det är extra viktigt för teamen att kunna nå insikter från den mängd data som idag finns tillgänglig. Insikter som kan bli avgörande för organisationens framgång i en medarbetar-driven verksamhet.

Även om HR-verktyg redan idag erbjuder ökad tillgång till medarbetardata, behöver HR fortfarande förstå hur de ska använda den. ”Data literacy” handlar inte bara om att skapa värde, utan också om att bygga trovärdighet. När HR använder fakta och statistik på rätt sätt för att motivera beslut, blir det enklare att skapa säkrare, tryggare och mer korrekta processer – till en rimlig budget.

Se inspelat webinar

Se inspelningen av webinaret som hölls tillsammans med Oneflow och HiBob. Där får du bland annat träffa Anna Carlsson, HR-analytiker och digitaliseringsspecialist och Rami Tzafrir, Senior Director of OD och L&D. Du får också träffa Lisa Skinner Källström, Chief HR Officer på Teamtailor. Webinaret leds av Bita Hård af Segerstad från Oneflow.

Lyssna på diskussioner kring strategisk HR och det äkta värdet som digitaliseringen möjliggör. Du kommer också få praktisk hjälp att definiera rätt KPI:er och se till att de stämmer med din organisations mål och visioner. Dessutom pratar vi mer om hur ”data literacy” kan stärka förmågan att läsa av data och använda den för beslutsfattande som stärker HRs position i organisationen.

Bland annat får du veta mer om:

  • Få insikter om datalitteracitet och lär dig hur man tolkar och utnyttjar data för att fatta välgrundade beslut.
  • Förstå de avgörande nyckeltal (KPIer) som stämmer överens med dina organisatoriska mål, vilket möjliggör att du mäter det som verkligen spelar roll för affärsframgång.
  • Utforska vikten av att kontinuerligt lyssna på dina medarbetare, odla en djupare förståelse för din arbetsstyrka, och driva strategiska HR-initiativ.
  • Lär dig konsten att strategiskt kommunicera när du presenterar datainsikter för olika intressenter

Det här är Oneflow och HiBob

Oneflow är en platform som automatiserar hela kontraktsprocessen och förvandlar tidskrävande, krångliga och trista kontrakt till hjälpsamma och digitala. Ett enkelt och smartare sätt för alla möjliga typer av team. HiBob har som mål att förbättra hur verksamheter fungerar med hjälp av HR-plattformen Bob. Bob tar hjälp av agil teknologi och förvandlar data till insikter med hjälp av ett enda användarvänligt verktyg. Tillsammans gör Oneflow och HiBob onboarding-processen enklare och säkrare.