Kerstin Hesselgren-priset går till Caroline Farberger
PUBLICERAD 18/10/2022
Lästid ca 1 min

Kerstin Hesselgren-priset går till Caroline Farberger

Caroline Farberger är årets pristagare av Kerstin Hesselgren-priset för att ha visat prov på både civilkurage och stort mod. Som Sveriges första toppchef i näringslivet har hon offentligt delat med sig av sin transitionsresa från man till kvinna. Hennes livsberättelse har bidragit till att belysa ojämställdhet och vikten av inkludering, och hon har verkat aktivt i sina chefsroller för att göra skillnad.

"Jag känner mig djupt hedrad över att få motta Kerstin Hesselgren-priset. Vi har fortfarande har en lång väg att vandra innan vi har jämlika förutsättningar på arbetsmarknaden. På allt för många arbetsplatser har vi fortfarande sociala strukturer som gör att de som tillhör normen spelar på hemmaplan och de andra på bortaplan. Vi måste arbeta för en arbetsmarknad där vi alla, man eller kvinna, normativ eller icke-normativ, spelar på en gemensam hemmaplan. Det är en resa vi behöver göra tillsammans"- Caroline Farberger.

Kerstin Hesselgren-priset är instiftat till Kerstin Hesselgrens minne och har delats ut av Sveriges HR Förenings styrelse sedan 2019. Tidigare pristagare är Anne Ramberg, Barbro Westerholm och Amanda Lundeteg

Pristagaren av Kerstin Hesselgren-priset erhåller en summa om 10 000 kronor att skänka till en ideell organisation som pristagaren själv väljer.


"Pengarna vill jag skänka till Cancerfonden. En organisation som jag även stödjer via ett samarbete genom Wellstreet"
- Caroline Farberger.


Kerstin Hesselgren var en modig pionjär som brann för personalens rättigheter. Hon såg tidigt behovet av utveckling, utbildning och erfarenhetsutbyte. År 1921 valdes hon in i Sveriges riksdag, som första kvinna i första kammaren. Där arbetade Kerstin Hesselgren bland annat för kvinnors rätt till statliga tjänster och lika lön för kvinnor och män.