Hur kan vi stötta kvinnor i klimakteriet på arbetsplatsen?
PUBLICERAD 6/5/2024
Lästid ca 1 min
Webinar

Hur kan vi stötta kvinnor i klimakteriet på arbetsplatsen?

Är du intresserad av att förbättra arbetsmiljön för kvinnor i klimakteriet? Genom att delta i vårt webinar kommer du lära dig att effektivt identifiera och hantera klimakteriesymtom på arbetsplatsen samt få tips på praktiska åtgärder för att skapa en inkluderande och stödjande arbetsmiljö.

Skapa en stödjande arbetsmiljö

Klimakteriet är en tid i många kvinnors liv som kan påverka deras arbetsprestation och välbefinnande. Även om många arbetsgivare redan förstår vikten av att stödja sina anställda genom denna fas, kan det vara utmanande att veta hur man bäst går tillväga. Genom att utrusta dig med kunskap och verktyg, kan du som ledare inspirera och implementera nödvändiga stödåtgärder för att lyfta hela organisationens effektivitet och empati.

Under webinaret kommer du att lära dig:

  • Att identifiera och förstå vanliga symtom av klimakteriet.
  • Att anpassa arbetsplatsen för att bättre stödja medarbetare under klimakteriet.
  • Att öppna upp för samtal om klimakteriet som chef eller kollega.
  • Att implementera praktiska åtgärder för att skapa en mer stödjande arbetsmiljö.

Se inspelat webinar

Webinaret hålls av Wellr tillsammans med Annelie Altberg, tidigare arbetsmiljöstrateg på Sigtuna kommun som framgångsrikt minskat sjukfrånvaron genom klimakteriefokuserade insatser. Martin Forslund, medgrundare till hälsoappen Wellr och expert på arbetsrelaterad hälsa, delar även med sig av sina insikter.


Om Wellr

Wellr är en hälsoapp som tar ett heltäckande och inkluderande grepp om företagshälsa. Med deras senaste modul riktad specifikt mot kvinnohälsa, erbjuder de verktyg och resurser för att lyfta och stötta kvinnors hälsa i alla åldrar, särskilt under förklimakteriet.