Vd:n Carl blev Caroline
PUBLICERAD 2020-10-26

Vd:n Carl blev Caroline

Sedan 2016 är hon vd för Ica Försäkring. Efter en lång och framgångsrik karriär gjorde Caroline Farberger hösten 2018 en transition från man till kvinna. 2019 utsågs hon till årets HBTQ. Caroline är aktuell med boken: Jag, Caroline.

I Chef & Ledare 3, 2020 kan du läsa den fullständiga intervjun. Här kommer valda delar.

Viktigaste egenskaperna hos en ledare?
- Att peka ut riktningen och ha en tydlig vision. Det handlar om att hålla det långa perspektivet. Att attrahera och rekrytera duktiga talanger, gärna med kompletterande förmågor. Jag vill rekrytera personer som är så duktiga och har en sådan drivkraft att jag kan göra mig överflödig på sikt. Men framförallt att de kompletterar varandra så att jag får ett brett team med personer som har olika infallsvinklar. Jag vill inte ha kloner av mig själv eller kloner av någon annan.


Jag uppfattar att besluten blir mer välgrundade eftersom jag använder gruppens hela kompetensbas.- Att ge personen plats att utvecklas. Stå inte i vägen för någons utveckling men var till hands vid behov som stöd. Om någon känner att nu vill jag ta för mig. ”Men vad roligt, ta tag i den frågan, brinn för den frågan” Där har jag försökt vara så prestigelös som möjligt. Även om det är någon som vill utvecklas och göra saker som jag delvis själv ansvarar för. ”Vad roligt, gör det!” Var inte protektionistisk. Se hela tiden hur du kan ge ett köttben till den här personen och ta ett steg till.

- Att vara en medveten kultursättare. Jag är av åsikten att företagskultur har fått alldeles för lite uppmärksamhet när vi pratar om ledarskap. Kultur är normer, beteenden och värderingar och har en oerhört hög potential om man använder det på rätt sätt. Chefen sätter ofta kulturen i ett bolag utifrån hur hen själv agerar och resonerar.

Kultur, menar jag, måste sättas medvetet. Du definierar en önskad kultur. ”Så här beter vi oss mot varandra.” ”Så här beter vi oss mot kunder.” ”Så här beter vi oss mot övriga omvärlden.” ”Så här tänker, resonerar och agerar vi.” Chefen kan inte backa undan och låta kulturen utvecklas av sig själv utan måste leda en kulturdiskussion och själv föregå med gott exempel.
                        
Hur bygger du framgångsrika team?
- Börja med rätt personer som alla är kompetenta i sig, vill framåt, men också kompletterar varandra. Då får du den perfekta mixen. Det är en grundförutsättning.

- Varje enskild person ska ha tydliga uppdrag, mål, roller och ansvarsområden. Jag behöver bryta ner den stora kakan. ”Det här är ditt område och det här är ditt mandat.” ”Det är på det här sättet vi ska mäta din framgång.”

- Att bygga en vilja att vinna genom att ha tydliga gemensamma mål. Det kan vara att vi ska nå en viss storlek. Vinna en viss affär. Vi ska ha en viss lönsamhet eller vi ska ha en viss position på marknaden. Någonting som kittlar och som är gemensamt.

Skapa en inkluderande kultur där alla kan komma till sin rätt och där vi utnyttjar hela basen av kompetens.

Vad vill du uppnå med din nya bok?
- Jag tror absolut att svenskt näringsliv har oerhört mycket att vinna på mer inkludering. Vi har pratat länge om jämställdhet och integration, Affärsvärlden sitter inte bara i jämställdheten ur ett statistikperspektiv.

En ledningsgrupp som på pappret är jämställd men där männen dominerar utrymmet och agendan når inte sin fulla potential. Potentialen uppnås första när vi inkluderar alla i ledningsgruppen. Alla får komma till tals och framförallt komma till sin fulla rätt och vara sig själva.

 

 

Av: Annika Hegardt
Foto: Andreas von Gegerfelt

(Artikeln är från Chef & Ledare Magasin nr 3, 2020)

 


Chef & Ledare Magasin
Ta del av chefer och ledares erfarenheter. Få deras tips och få en insyn i hur det verkligen går till bakom kulisserna. Genom att läsa fördjupade intervjuer tillsammans med spännande omvärldsbevakning får du en djupare inblick i framgångsrikt ledarskap.

För mer information och frågor om prenumeration kontakta redaktionen på redaktion(@)chef-ledare.com

Chef & Ledare är ett oberoende chef- och ledarmagasin med fokus på fördjupade intervjuer om framgångsrikt ledarskap.
Följ oss på Instagram @clmagasin

Dela på Facebook : Vd:n Carl blev Caroline
Dela på Twitter : Vd:n Carl blev Caroline
Dela på Linkedin : Vd:n Carl blev Caroline