Så många saknar mening med arbetet
PUBLICERAD 2019-01-22

Så många saknar mening med arbetet

Många anställda upplever att jobbet saknar mening. Det visar ny statistik från Jobbhälsoindex.

Jobbhälsoindex har genomförts årligen sedan 2007 och är landets största undersökning i sitt slag. Undersökningen bygger på ett 70-tal frågor om allt från arbetsförhållanden och hälsa till motivation och medarbetarnöjdhet.

Den senaste undersökningen visar att tio procent av alla anställda i landet inte upplever jobbet som meningsfullt och att hela 30 procent känner varken eller. Det är alltså bara sex av tio svenskar som känner mening med sitt arbete.

- Andelen som saknar meningsfullhet i sitt arbete har successivt ökat sedan 2015 - från 7 till 10 procent, konstaterar Lars Hjalmarson, ansvarig för Jobbhälsoindex.

Stora skillnader
Skillnaderna mellan olika branscher är stora. Störst andel anställda som inte känner meningsfullhet i arbetet återfinns inom fordons- och teknikindustri (18 procent).

Yngre medarbetare anser i större utsträckning än äldre att jobbet inte är meningsfullt. Undersökningen visar också att fler upplever mening med jobbet på kvinnodominerade arbetsplatser (65 procent) än på mansdominerade (55 procent).

Jobbhälsoindex tas fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

Källor: Kollega, Kvalitetsmagasinet

Dela på Facebook : Så många saknar mening med arbetet
Dela på Twitter : Så många saknar mening med arbetet
Dela på Linkedin : Så många saknar mening med arbetet