Gå från föråldrad till efterfrågad
PUBLICERAD 2021-01-18

Gå från föråldrad till efterfrågad

6 av 10 ledare säger att COVID-19-krisen accelererar behovet av ny kompetens, men 46% av organisationerna har minskat möjligheterna till kompetensutveckling under krisen.

Dessa nedskärningar får stora konsekvenser inför det kommande nya året:

  • Hindrad produktivitet och affärstillväxt
  • Förhöjd risk för anställdas mentala hälsa, försörjning, familjer och samhällen på grund av bristande förtroende för deras färdigheter.
  • Ökad personalomsättning när anställda lämnar sin arbetsgivare eftersom de inte ser ett åtagande att utbilda och omskola.

I vår nya omfattande 2021 State of Skills Guide har vi identifierat de länder, branscher och jobbroller där kompetensen löper störst risk att bli föråldrad. Vårt mål är att hjälpa medarbetare, teamchefer och företagsledare att fokusera sin begränsade energi och sina investeringar på att utveckla de mest angelägna färdigheterna.

Se hur det ser ut i din bransch »»


Degreed är plattformen för kompetenshöjning där lärande knyts samman med möjligheter. Vi hjälper över sex miljoner människor, inom flera hundra av världens mest nytänkande organisationer, att bygga de kompetenser de behöver för att ta sig an en värld i förändring.

Dela på Facebook : Gå från föråldrad till efterfrågad
Dela på Twitter : Gå från föråldrad till efterfrågad
Dela på Linkedin : Gå från föråldrad till efterfrågad