5 tips för mer arbetsglädje på kontoret
PUBLICERAD 16/5/2022
Lästid ca 2 min

5 tips för mer arbetsglädje på kontoret

Att ha ett jobb att gå till är givetvis något att vara glad över i sig, men det finns mycket du som ledare kan göra för att öka arbetsglädjen och motivationen på arbetsplatsen. Fika, kreativitet, lön, lugn och ro, respekt och yrkesstolthet är viktiga ingredienser – men högst på listan toppar ändå dessa 5:

2. Goda relationer

Möten med människor är viktiga för oss. Att få möjlighet att träffa andra och utbyta tankar, känna igen sig, upprätthålla relationer, dela humor och skratt, äta lunch tillsammans – det gör oss glada. Se till att dina medarbetare har tillfälle och utrymme att socialisera.

2. Arbetsglädje för era kunder

Ingen tycker om att dag efter dag gå till jobbet utan att någon uppmärksammar det. Feedback och bekräftelse, framför allt från chefer och ledare, är betydelsefullt, får oss att känna oss behövda. Även uppmuntrande ord och feedback från kunder, patienter, medarbetare eller vilka vi nu riktar oss till lyfter vår energi och ökar känslan av meningsfullhet.

3. Mål att pricka av

Ännu nöjdare med arbetsdagen blir vi om vi sätter mål innan den ens har börjat. Målen ska vara tydliga och konkreta och gärna skrivas ner på papper. Börja till exempel morgonen med att uppmuntra dina medarbetare att specificera tre huvudsakliga uppgifter som de vill få gjort och hjälp dem sedan att bocka av dem. Att nå mål, oavsett hur små eller stora de är, skapar nämligen självförtroende. Kanske är det därför målinriktade personer mår bättre, håller sig friskare och är mer positiva?

4. Att anta utmaningar

Något som snabbt ger oss motivation är när vi får använda vår uppmärksamhet och kreativitet till att lösa en utmaning. Se till att både du och dina kollegor känner att de har projekt de som utmanar dem lagom mycket och att det finns ett forum för att diskutera kring hur de uppfattar sin roll.

5. Utvecklingsmöjligheter

Människan vill hela tiden utvecklas, därför mår många dåligt av att göra samma sak dag ut och dag in. Genom att ge dina anställda möjligheten att gå kurser, kompetensutveckla och lära sig nytt ökar du inte bara era konkurrensfördelar, utan ger också medarbetarna ny energi som bidrar till ett större välbefinnande och arbetsglädje för alla.

Källa: Seko, Monster.se, Chef