Nyhet! Arbetsrättsnytt - online

Lästid : 2 min

Nyhet! Arbetsrättsnytt - online

Arbetsrättsnytt - online består av löpande uppdateringar av arbetsrätt en gång varje månad via Teams. Du kan på ett enkelt sätt via dator, mobil eller läsplatta ta del av arbetsrättsliga uppdateringar till ett rimligt pris.

Arbetsrättsnytt - online är ett digitalt genomförande via Teams. Fördelarna är många:

  • Miljömässigt bra då vi därmed minskar vårt resande och negativa miljöpåverkan.
  • Ekonomiskt fördelaktigt då det är möjligt att hålla kostnaden nere.
  • Tidseffektivt för alla.

Georg Frick som håller i Arbetsrättsnytt - online arbetar med praktisk rådgivning, arbetsrätts- och arbetsmiljöutredningar, förhandlingsstöd, arbetsrättslig tvistelösning och utbildning.

Georg analyserar aktuella arbetsrättsliga nyheter på ett pedagogiskt sätt. Det finns också möjlighet för dig som deltagare att innan varje avsnitt maila in frågeställningar och funderingar som du vill ska kommenteras.

Varje tillfälle är livesändning. Datum och tid för livesändningarna kommer att bokas och planeras med god framförhållning (ca 6 månader i förväg).

Tidsomfattning/tillfälle är beroende av hur mycket som ”är på gång” men beräknat är ca 1 timme/tillfälle.

Målgrupp:
HR funktioner, chefer med personalansvar, skyddsombud samt fackligt förtroendevalda.

Omfattning: Löpande 1 gång/månad (uppehåll i juni, juli och augusti) med reservation för ändringar med kort varsel, exempel på grund av oförutsedda händelser. För det fall att ändring sker kommer aktuellt tillfälle att genomföras vid annat kommande datum.

Plats: Online, länk till varje månadsuppdatering kommer att skickas till din e-post några dagar i förväg.

Pris (exkl moms): 595 kr/deltagare/månad (595*9). Fakturering sker 1 gång/år vid anmälningstillfället. Anmälan avser deltagande under 1 år, d v s 9 tillfällen.

Förnyelse: Deltagande förnyas årligen om inte uppsägning sker. Uppsägning ska ske via e-post senast 1 månad innan datum för förnyelse.

Anmäl dig till Arbetsrättsnytt – online här


Därför behöver du vara uppdaterad i arbetsrätt
Som HR-konsult, HR-specialist, HR-chef eller annan HR-roll behöver du vara uppdaterad i arbetsrätt.

Som du säkert känner till är arbetsrätt ett system av lagar, kollektivavtal, anställningsavtal och inte minst arbetsrättslig praxis, främst via prejudicerande domar från Arbetsdomstolen.

I din HR-roll ska du många gånger ge rättssäker rådgivning till chefer med personalansvar och många gånger ska du även själv hantera och driva arbetsrättsliga processer.

Ett av arbetsrättens många områden som kan vara svårt att orientera sig i är hur man som arbetsgivare ska hantera misskötsel i anställningen. Det är höga beviskrav på arbetsgivaren och arbetstagaren har ett förhållandevis starkt anställningsskydd. Det är också viktigt att agera rättssäkert för att det inte ska vara frågan om kränkande särbehandling.

I korthet handlar det om fyra avgörande steg innan det kan bli aktuellt med uppsägning.

Steg 1: finns det misskötsel, går det att bevisa?

Steg 2: har arbetsgivaren gjort arbetstagaren medveten om misskötseln?

Steg 3: finns det en arbetsrättslig skada?

Steg 4: finns det möjlighet att erbjuda omplacering?


I Georg Frick:s guide om hur man ska hantera misskötsel i anställningen finns många praktiska råd. 

Ladda ner kostnadsfritt:

Kort guide: Hantera misskötsel i anställning 2021

Guide: Hantera misskötsel i anställning 2021