Koll på tre viktiga trender
PUBLICERAD 2020-12-09

Koll på tre viktiga trender

Pandemin tvingade fram en blixtsnabb omställning för alla som arbetar som ledare i företag och organisationer med personal, talent, rekrytering, utbildning och organisationsutveckling. Det som vi bara för ett år sedan tänkte skulle inträffa inom fem år, förverkligades på några veckor under våren 2020. Och vi kommer inte att komma tillbaka till det tidigare läget.

Mitt i denna omstöpta verklighet arrangerade ATD, Association for Talent Development, en femdagars virtuell konferens under sista veckan i oktober. Programmet bestod av tre teman: Inkludering, Medarbetarengagemang och Framtidsberedskap, vilka också avspeglar de tre viktigaste trenderna just nu.

Inkludering
Inkludering har blivit en mycket het fråga, just nu påeldad av Black Lives Matter-rörelsen. Man kan tänka att den främst gäller för USA, men även här i Sverige är det lätt hänt att vi kränker andra genom att agera obetänksamt. Vi bär ju alla våra förutfattade värderingar med oss, som färgar våra beteenden, och det som kan tyckas harmlöst i våra ögon kan upplevas mycket exkluderande och kränkande i andras. Vi pratar ju inte så mycket ”ras” i Sverige, men mer ålder, kön, kulturell bakgrund och socioekonomiska skillnader. Som chef och ledare är det viktigt att få med sig samtliga sina medarbetare och försäkra sig om att kulturen på arbetsplatsen ger tillräcklig trygghet för att verksamheten ska fungera optimalt. Jämställdhetsbegreppet har verkligen vidgats.

Medarbetarengagemang
Hur skapar vi engagemang på distans? Redan före pandemin var den låga graden av medarbetarnas engagemang en stor fråga. Under flera år har mätningar visat att bara en av åtta medarbetare känner stort engagemang i sitt arbete. Och när nu många arbetar hemifrån – hur ska vi agera för att överhuvudtaget nå fram och öka engagemangsgraden?

Det handlar om att använda vår kunskap om vad som driver mänskligt beteende och vad som skapar motivation i en ny kontext. De stora delar av yrkeskåren som nu består av milleniumgenerationen och generation Z har stora förväntningar på att få ägna sig åt meningsfulla arbetsuppgifter, att bli uppmärksammade och coachade. Att leda och utbilda på distans kräver då att det finns ett tydligt syfte och att du bygger in tävlingar, spel, certifieringar och – att chefen visar uppskattning för de framsteg medarbetarna gör.

Framtidsberedskap
Att vara framtidsberedd handlar för många medarbetare om att inta ett flexibelt, agilt mindset, och att uppdatera sin tekniska kompetens. Man behöver träna sig i att se möjligheter i snabba förändringar och inte reflexmässigt låsa fast sig i rädsla för det nya och okända. Det handlar inte om att vara ”dum-positiv” och dupera sig själv med att all förändring är till det bättre. Men ska verksamheter och medarbetare fortsätt att vara konkurrenskraftiga, så behöver ledare agera som goda förebilder och visa på att förändring och utveckling av verksamhet och arbetssätt är nödvändiga och viktiga.

Runt om i världen jobbar nu medarbetarna inom People (Talent, Rekryterare, HR Business Partner och Utbildare) med att stötta dessa tre områden. Det är både en strategifråga och väldigt mycket praktiskt som ska lösas. Det är inte läge att vänta.

Av: Anders Kinding, Ledarskapskonsult och författare

ATD Association for Talent Development är en förening för de personer som professionellt utvecklar kunskaper och färdigheter hos medarbetare. ATD har 33 000 medlemmar i 130 länder.

(Artikeln är från Chef & Ledare Magasin)


Chef & Ledare Magasin

Ta del av chefer och ledares erfarenheter. Få deras tips och få en insyn i hur det verkligen går till bakom kulisserna. Genom att läsa fördjupade intervjuer tillsammans med spännande omvärldsbevakning får du en djupare inblick i framgångsrikt ledarskap.

För mer information och frågor om prenumeration kontakta redaktionen på redaktion(@)chef-ledare.com

Chef & Ledare är ett oberoende chef- och ledarmagasin med fokus på fördjupade intervjuer om framgångsrikt ledarskap.
Följ oss på Instagram @clmagasin

 

Dela på Facebook : Koll på tre viktiga trender
Dela på Twitter : Koll på tre viktiga trender
Dela på Linkedin : Koll på tre viktiga trender