Mänskliga relationer, det nya guldet i ledarskapet

Lästid : 4 min

Mänskliga relationer, det nya guldet i ledarskapet

I tider när våra liv allt mer flyttar ut på nätet, så ökar värdet av de mänskliga relationerna runt omkring oss. I tider när det gäller att vrida max ur sig själv, sitt team och hela bolaget så gäller det även för den moderna ledaren. Hjärta till hjärta. Det nya guldet.

När analoga mötesplatser försvinner och flyttar online så är de mänskliga relationerna det värdefullaste vi har. Speciellt i spåren av Covid-19, när allt fler möten sker bakom skärmar i digitala mötesrum. Men, det är viktigt att betona att relationer och nätverk inte är samma sak, det är något helt annat betydligt ytligare. Utan vi pratar om ärliga, djuplodade relationer av kött och blod. De som känns i hjärtat, och betyder något. Äkta känslor med människor som bryr sig, där vi lyfter varandra med känslor som skapar bärighet och lojalitet. Tillit i dess finaste form. Gemenskaphet.

I forntiden, det vill säga alldeles nyss, så var det vertikalt chefsskap som gällde på de allra flesta arbetsplatser. Nån där längst uppe bestämde över nån därunder, som i sin tur bestämde över nån därunder, ända ner till golvet. Detta må vara sämsta tänkbara modell för att skapa hög verkningsgrad inom hela gruppen, dvs maxa avkastning på insatta resurser i form av timmar, kunskap, erfarenhet och mänsklig energi. Tänk om du istället kunde motivera alla att leverera sitt allra bästa, under de allra bästa förutsättningarna. Då snackar vi verkningsgrad på riktigt! 

Det är just den ekvationen som skiljer forntidens chefskap från nytidens ledare. Dagens mest framgångsrika ledare måste vara bäst på att just leda, samtidigt som laget måste vara bäst på det dom ska göra. Leverera. Igen och igen. Annars ska ju även ledaren spela i laget. Lite så.


Lösningen är att skapa positiva mänskliga relationer. Och, det bästa av allt, det är gratis.


För det är just känslor som bygger teamen, och som får alla att prestera på topp. Att vara bäst tillsammans, är att vara bäst individuellt. För i slutändan handlar det om att maxa verkningsgraden i hela bolaget. Att inte bara få ut det mesta av varje individ, utan också av helheten. Det är enbart genom att motivera, engagera och inspirera varje medarbetare till att vilja göra sitt bästa, som alla kan leverera på max. Och, det gör du genom att bygga relationer.

För alla er skeptiker därute, känn lugnet! Det finns ett solklart business-case att relatera till. Enligt en amerikansk Gallup-undersökning från 2018, så konstaterade hela 70 procent av de tillfrågade personerna att de var oengagerade på jobbet. I våra ögon både omodernt och ett gyllene exempel på kapitalförstöring. I samma undersökning visade det sig nämligen att engagerade medarbetare levererade 20 procent bättre än sina oengagerade kollegor, och de levererade dessutom 31 procent högre produktivitet och 37 procent högre försäljning. Ekvationen är således briljant enkel, och borde vara helt självklar för alla ledare. Ändå så svår för många att leva upp till. Bra ledare bygger relationer och skapar engagerade medarbetare. Engagerade medarbetare levererar passion. Passionen märks hos kunderna, som blir nöjdare. Resultatet skapar högre intäkter, högre produktivitet och därmed en högre vinst. Många superkompetenser lämnar bara för att chefen är ett ass. Och, vips så drar kunderna och vips, ja du fattar.. 


Att lyfta människor är enbart vackert. Och, så galet enkelt. Det känns i hjärtat.


Ledarskap handlar om att agera. Leda på riktigt. Se människan. För det är så extremt enkelt att bryta ner en människa. Säga några illa valda ord, leverera undertoner, använda härskartekniker, eller undanhålla viktig information. Och, du har helt plötsligt din sämsta tänkbara medarbetare, som varken levererar värde eller mår bra. På samma sätt som det är extremt enkelt att lyfta en individ till nya höjder.

I spåren av Covid-19, så har behovet av nya tidens ledare accelererat, och egenskaperna kan sammanfattas i fem ledarskapsparadoxer.

  1. Ödmjuka hjältar. Ledare som kan fatta snabba och tydliga beslut under osäkra förhållanden, men som också förstår, accepterar och kan leda människor med de motsägelser som blivit tydliga i spåren av pandemin. Inte en lätt uppgift när många anställda behöver fortsätta jobba hemifrån.
  2. Individualister med strategisk vidvinkel. Starka ledare som kan balansera både strategi och vara hands-on. Under pandemin fick vi alla en dyr påminnelse om vår egen sårbarhet. Läkare, ekonomer, epidemiologer, experter av alla de slag vågade trots all osäkerhet fatta de beslut som krävdes, och dessutom kommunicera dem till allmänheten. Även då människoliv stod på spel. Konsensus försvann.
  3. Traditionella innovatörer. De som med rötter i lång erfarenhet vågar tänka nytt. De som har sin långa erfarenhet och kunskap att luta sig mot, men samtidigt kan tänka i nya banor och lösa gamla problem på nya sätt.
  4. Tekniska humanister. De som ser teknik som ett sätt att lösa utmaningar i samhället och i näringslivet. De är kreativa, och kan förstå på vilka sätt som befintlig teknik kan utveckla nya tjänster till nytta för samhället, exempelvis skola, vård, omsorg, kommunikation eller infrastruktur.
  5. Globala lokalister. Ledare med ett globalt tänk, som kan anpassas efter lokala förutsättningar. Morgondagens ledare behöver förstå hur kulturer, infrastruktur och politiska beslut kan påverka på lokal nivå, och agera proaktivt därefter. 

Så, sluta chefa och våga leda med ömsesidigt ledarskap. Var den ledaren som du själv skulle vilja jobba för. Helst lite bättre. 

Av Karin O’Connor
People Director Monki, och författare till The Moneyfest tillsammans med Per Holknekt
 

(Artikeln är från Chef & Ledare Magasin)


Chef & Ledare Magasin
Ta del av chefer och ledares erfarenheter. Få deras tips och få en insyn i hur det verkligen går till bakom kulisserna. Genom att läsa fördjupade intervjuer tillsammans med spännande omvärldsbevakning får du en djupare inblick i framgångsrikt ledarskap.

För mer information och frågor om prenumeration kontakta redaktionen på redaktion(@)chef-ledare.com

Chef & Ledare är ett oberoende chef- och ledarmagasin med fokus på fördjupade intervjuer om framgångsrikt ledarskap.
Följ oss på Instagram @clmagasin