Hantera och utred kränkningar och arbetsskador på ett enkelt sätt
PUBLICERAD 2020-10-12

Hantera och utred kränkningar och arbetsskador på ett enkelt sätt

Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar, vilket betyder att du måste förebygga både kränkningar och arbetsskador. Kan du fånga upp vad dina medarbetare behöver?

Vårt arbetsliv och sätt att arbeta är i ständig förändring. Arbetslivet kännetecknas av snabbhet, komplexitet och flexibilitet. Hög arbetsbelastning och förväntningar på att ständigt vara nåbar gör att allt fler känner sig stressade.

För att både arbetsgivare och arbetstagare ska kunna prestera och trivas på sin arbetsplats är arbetsmiljön en viktig del. Den goda nyheten är att du kan förhindra skador, ohälsa och kränkande särbehandling genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Det kan i sin tur skapa en mer hållbar arbetsplats med engagerade medarbetare.


Tre av tio har haft fysiska eller psykiska besvär till följd av sitt arbete.


Tre av tio yrkesverksamma drabbas på grund av bristande arbetsmiljö
Den gemensamma ambitionen av hur den samlade arbetsmiljön ska se ut finns i AFS:en - en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Trots dessa riktlinjer beskriver Arbetsmiljöverkets rapport “Arbetsorsakade besvär 2018” att tre av tio yrkesanställda haft besvär till följd av sitt arbete, antingen fysiskt eller psykiskt. 65 procent av dessa uppgav att för hög arbetsbelastning var orsak till besvären.

De vanligaste besvären var trötthet - vilket var något vanligare bland kvinnor - samt smärta och värk - vilket verkar drabba både män och kvinnor lika hårt. Samtidigt ligger kränkande särbehandling bakom ungefär en av tio anmälda arbetssjukdomar på arbetsplatsen.

Människonära yrken drabbas oftare av kränkande särbehandling
Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av oacceptabelt beteende. Det handlar främst om beteenden som skapar stress, obehag och en förnedrande känsla hos den som utsätts för kränkningen.

Arbetsmiljöstatistik från åren 2014–2018 visar att kvinnor står bakom fler än fyra av fem anmälningar om kränkande särbehandling. Det beror bland annat på att många av anmälningarna kommer från kvinnodominerade arbetsplatser såsom social omsorg, utbildning och sjukvård. Problemen finns dock brett inom alla människonära yrken. 

Arbetsgivaren har ett ansvar för att alla medarbetare känner sig inkluderade och trygga. Om någon blir kränkt är det viktigt att det finns tydliga rutiner som ger alla inblandade praktisk vägledning om nästa steg.

KIRA - för en säkrare och mer trivsam arbetsplats
Steget mot en bättre arbetsmiljö behöver inte vara svårt. Med verktyget KIRA hanterar du enkelt både anmälningar, utredningar och dokumentation av åtgärder som berör er arbetsmiljö.  

KIRA står för kränkningar, incidenter, riskobservationer och arbetsskador på arbetsplatsen - vilka är olika typer av arbetsmiljöproblem som verktyget hanterar. Genom tydliga formulär fyller du enkelt i vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits. Med den statistiska översikten kan du identifiera eventuella riskfaktorer på arbetsplatsen.

För mer information, besök www.draftit.se

Bakom KIRA står Draftit. Vi har hjälpt organisationer att arbeta regelsmart sedan 2004. Som kunskapsförmedlare inom juridik ser vi till att du får tillgång till information och funktioner på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Vi ger dig de digitala verktyg som behövs för att följa lagar och regelverk inom HR, dataskydd, lön, skolverksamheter och social omsorg. 

Dela på Facebook : Hantera och utred kränkningar och arbetsskador på ett enkelt sätt
Dela på Twitter : Hantera och utred kränkningar och arbetsskador på ett enkelt sätt
Dela på Linkedin : Hantera och utred kränkningar och arbetsskador på ett enkelt sätt