Döden på arbetsplatsen

Döden på arbetsplatsen

När en anhörig dör får man sig en riktig sorgsmocka. Alla företag, stora och små, behöver en strategi för vad man gör när en medarbetare förlorar en anhörig.

Det dör 10 000 personer varje år, 30 per dag som inte fyllt 65 år, så det är många arbetsplatser där medarbetare varje dag förlorar anhöriga. Medarbetare som får stöd av sin chef och sin arbetsplats kommer tillbaka till jobbet tidigare och enklare än där arbetsplatsen inte stödjer sin medarbetare.

Medmänskligt agerande och stöd
Alla företag, stora och små, behöver en strategi för vad man gör när en medarbetare förlorar en anhörig. Medarbetaren blir sannolikt borta från jobbet ett tag och man behöver såklart hantera arbetssituation i företaget. Men man behöver också rent medmänskligt hjälpa sin medarbetare att hantera den uppkomna situationen och få stöd i processen att den ska komma tillbaka till vardagen och till jobbet. Både chefen och HR-avdelningen är viktiga.

Det finns mycket erfarenhet som visar att snabba insatser från jobbet betyder mycket för den drabbade medarbetaren. En sak som man kan göra är att tipsa om någon av de sorgeföreningar som finns.

Föreningen VIMIL ger stöd
VIMIL (vi som mist någon mitt i livet) är ett nätverk som har mycket erfarenhet av hur man ska hantera sorg och hur man kan stödja den som förlorat en nära anhörig. Medlemmarna träffas i möten och på nätet, stödjer varandra och delar erfarenheter. Hos VIMIL kan man berätta vad som hänt, hur man hanterar det och hur man har det. De övriga medlemmarna förstår. 

Så gjorde arbetsgivaren
VIMIL har frågat sina medlemmar hur deras arbetsgivare agerade i samband med sin medarbetares anhörigas dödsfallet. Svaren visar att vad en arbetsgivare gör varierar stort. Från att inte göra något alls till att göra i princip ”allt”, från att höra av sig, skicka blommor, hålla sällskap, hjälpa med praktiska saker, göra matlådor varje dag och minska kraven när den drabbade går tillbaka till jobbet. Anledningen till att en del arbetsgivare inte gör någonting har sannolikt att göra med okunskap, snarare än illvilja, men för den anställde spelar det ingen roll. Den känner sig övergiven av jobbet. 

Den drabbade bestämmer
Det finns olika sätt att hantera sin sorg. Ofta vill den drabbade berätta samtidigt som omgivningen uppträder med kompakt tystnad och osäkerhet på hur situationen ska behandlas. Det är den drabbade som bestämmer hur mycket eller lite den vill prata och med vem, inte dess anhöriga. Därför är det viktigt att chefen får direktkontakt med sin medarbetare. Det är alltid positivt att omgivningen till att börja med tar kontakt för att få veta vad som passar bäst när det gäller stöd och hur mycket eller lite man vill dela med sig av.


När Lenas man plötsligt dog så var närmsta chefen ett stort stöd men från HR-avdelningen hörde hon inte ett knyst.


Döden på arbetsplatsen
För de HR-personer som är osäkra på hur man ska agera är handboken Döden på arbetsplatsen väldigt handfast och användbar. I den berättar Katarina Tingström hur chefer och arbetsledare kan agera vid dödsfall. Katarina Tingström är legitimerad psykoterapeut, präst i Svenska Kyrkan och handledare. Hon har stor erfarenhet av att stödja människor och arbetsplatser som drabbas av sorg eller chock. Hon har åtta års erfarenhet som försvarsmaktspräst och fjorton år som polispräst vid Polismyndigheten Region Stockholm.

Några saker för en arbetsgivare att göra:

  • Skicka blommor så fort som möjligt
  • Chefen (inte någon på personalavdelningen) kontaktar medarbetaren direkt och regelbundet och tar reda på vilket stöd medarbetaren behöver
  • Var med på begravningen
  • Åk och hälsa på
  • Bjud till kaffe på jobbet innan medarbetaren kommer tillbaka. 
  • Låt den anställde arbeta i sin egen takt när den kommer tillbaka 

INBJUDAN TILL FRUKOSTMÖTE - DÖDEN PÅ ARBETSPLATSEN

Det har aldrig varit så aktuellt att prata om döden som nu. Döden har kommit nära oss.

VIMIL bjuder in till ett kostnadsfritt frukostmöte med Katarina Tingström som berättar om vad man kan tänka på då en medarbetare drabbas av sorg. Ni kommer få med er handfasta råd och det finns tid för att ställa era frågor.

Datum: 12 november 2020
Tid: 08 00 - 9.30
Plats: Scandic Continental, Stockholm eller via länk*.
Anmälan senast: 6 november

Till anmälan »

*Max antal deltagare på plats är 50 personer. Frukost och boken ”Döden på arbetsplatsen” ingår. Du kan också välja att vara med via länk (då ingår inte boken).