Dags att vi börjar lyssna på varandra!
PUBLICERAD 5/10/2020
Lästid ca 3 min

Dags att vi börjar lyssna på varandra!

En god kommunikation ökar arbetsglädjen och motivationen. Den är transportmedlet mellan människor och när det fungerar trivs vi bättre och får mer gjort. Men vad är då en god kommunikation och varför är det så viktigt att verkligen lyssna och vara intresserad istället för intressant?


”En kollega jag jobbade med hade för vana att alltid titta över axeln på mig för att se om det fanns någon mer intressant person att prata med.”

- En tjänsteperson i ett samtal med en coach


Den här tjänstepersonen som beskrev situationen ovan känner ingen större arbetsglädje. Personen kände sig osedd och inte alls respekterad, utan mest till besvär. Det här slår direkt på människors reptilhjärnor som har ett enda syfte: Överlevnad. Så länge människor känner sig hotade, verbalt, kroppsligt eller mentalt så kan de inte vara öppna för nya idéer, kritik eller ens förslag. Först när de känner sig trygga och positiva kan de blir mer konstruktiva, produktiva och kreativa. Tryggheten på arbetsplatsen måste därför prioriteras högt.

Tre nivåer av lyssnande
Genom att bli en bättre lyssnare och vara nyfiken och intresserad skapas en mycket större trygghet och vi-känsla. Här gäller det att lyssna på rätt nivå:

  1. Vi lyssnar för att svara. Det här är den ytligaste formen av lyssnade. Det är bara snäppet bättre än att registrera ljudvågor. Vi söker efter nyckelord eller en fras och sedan slutar lyssnandet och vi vill ta över.
  2. Vi lyssnar för att förstå budskapet. Nu låter vi kollegan tala till punkt. Vi ställer följdfrågor, nickar och hummar. Vi stämmer av om vi förstått innehållet.
  3. Vi lyssnar för att förstå människan. Nu lyssnar också vi på det som inte sägs och vi observerar kroppsspråket, tonfallet, den undvikande blicken eller ivriga nickandet. Vi säkerställer att vi verkligen förstår och är helt närvarande i samtalet

Människor som är stressade lyssnar oftare på nivå 1. I den digitala miljön blir det inte lättare. Vi blir konstant störda av ringande, surrande notiser och signaler. Hjärnan kan inte låta bli att reagera och vi avbryter därför ett pågående samtal, om så bara för en stund. Vi tappar också kroppsspråket i telefon- och webmöten, och inte ens med videon på orkar vi koncentrera oss särskilt länge. Med dålig uppkoppling eller störande bakgrundsljud blir det ännu svårare att verkligen lyssna. Vi lockas dessutom av dopaminkicken i sociala medier och jakten på likes, vilket är raka motsatsen till ett framgångsrecept för en lyssnande person.

Människor som istället tar sig tid för att lyssna skapar en tillitsfull organisation. Det är inte för inte som chefer i de offentliga verksamheterna fokuserar på tillitsbaserat ledarskap. Tillit skapar engagemang, lojalitet och bättre relationer.

Om du känner att ni har en bra kommunikation på arbetsplatsen så kommer din arbetsglädje och trygghet med stor sannolikhet att öka, vilket i sin tur leder till bättre resultat. Du kan alltså lära dig att lyssna dig till goda relationer. Ta med dig det in i din nästa konversation och jag vågar lova att du kommer notera skillnaden direkt!

//Antoni Lacinai, kommunikationsexpert, rådgivare, föreläsare och författare

(Artikeln är från Chef & Ledare Magasin)


Chef & Ledare Magasin
Ta del av chefer och ledares erfarenheter. Få deras tips och få en insyn i hur det verkligen går till bakom kulisserna. Genom att läsa fördjupade intervjuer tillsammans med spännande omvärldsbevakning får du en djupare inblick i framgångsrikt ledarskap.

För mer information och frågor om prenumeration kontakta redaktionen på redaktion(@)chef-ledare.com

Chef & Ledare är ett oberoende chef- och ledarmagasin med fokus på fördjupade intervjuer om framgångsrikt ledarskap.
Följ oss på Instagram @clmagasin