Omställning ställer nya krav

Lästid : 3 min

Omställning ställer nya krav

Den pågående omställningen i alla branscher, ökar behovet av snabba nya satsningar. Krav på att kunna designa och kommunicera en digital produkt eller tjänst, kompetens inom digital försäljning, att designa och genomföra onlinemöten och digitala event och behovet av rörligt innehåll och starkare storytelling.

Kreativt tänkande + teknisk kompetens!
Hur möter du ett växande behov av digital kommunikation och digitalisering av produkter/tjänster? Förmågan att para ihop kreativt tänkande med teknisk kunskap för att skapa morgondagens produkter/tjänster kommer bara att öka. Nu efterfrågas snabba processer och verktyg för att ta fram prototyper av nya produkter/tjänster. Hur jobbar du mer systematiskt och kreativt med rätt verktyg? Vilka metoder och verktyg är rätt?

Anställa eller uppgradera kompetens
Det är så många yrkesroller som förändras. Ta bara behovet att kunna producera och genomföra digitala event och möten som aldrig varit större än nu. Vem är bäst lämpad att göra det? Datadrivet arbete och digitala strategier för försäljningen är affärskritiskt. Var finns kompetenta förmågor inom digital försäljning i din bransch? När yrkesroller ändras i hög takt krävs det förnyade kunskaper i lika hög takt. 

Idag behöver alla addera en digital förståelse. Det är inte tillräckligt att rekrytera nya medarbetare, det är dags att säkerställa utbildning som är bättre integrerad med jobbet. Genom att addera metoder och verktyg finns möjlighet att bredda sina arbetsuppgifter, och känna trygghet i sin tidigare erfarenhet på företaget. 

Nya flexibla utbildningslösningar
För att svara på flexibiliteten som företag kräver har Berghs tagit fram korta intensiva yrkesutbildningar helt online med schemalagda lektioner där det funkar att jobba samtidigt. Formatet ”Upgrade” innebär att på 12 veckor uppgradera sin befintliga kompetens inom ett område, och minst lika viktigt är att få verktyg att bättre förstå sig själv och sitt personliga lärande. Berghs pedagogik är praktiskt baserad och bygger på att få ny kunskap, kunna testa, reflektera och ge tid för samtal i grupp.

Detaljerna i utbildningarna har tagits fram i nära samverkan med verksamma kommunikatörer för att säkra relevans, och olika föreläsare bidrar med olika perspektiv. Berghs stödjer också hur du som arbetsgivare t ex kan integrera företagets egna utmaningar i utbildningen.

Fyra viktiga kompetensområden
Berghs Upgrade är ett kunskapslyft för yrkesverksamma som behöver bygga på sin digitala kompetens. I september startas fyra nya program 100% online för att säkra upp kompetens inom områdena: digital försäljning, digitala event, design och kommunikation av en digital produkt/tjänst samt kompetens att skapa rörligt innehåll med starkare storytelling i digital media. Programmen avslutas precis innan jul vilket gör att ni kan gå starka in i 2021.

Läs mer om de nya utbildningarna:

Creative tech –  en yrkesroll som vuxit fram i arbetet med att designa och kommunicera en digital produkt eller tjänst.

Digital försäljning – i takt med att e-handel och digital media växer i bransch efter bransch expanderas behovet av kompetens inom digital försäljning. 

Digital eventproducent – en yrkesroll som vuxit fram med behovet av att designa och genomföra onlinemöten och digitala event. 

Video motion production – i takt med utvecklingen av digital media ökar behovet av rörligt innehåll och starkare storytelling.

Sista ansökningsdag 28 augusti, och start 28:e september 2020. Begränsat antal platser. Ansök till kurserna idag!


Av Berghs School of Communication