Att stötta i kristid
PUBLICERAD 2020-07-09

Att stötta i kristid

Att prata med någon som står mitt i en kris kan kännas knepigt och obekvämt, till och med skrämmande. Här får du verktyg och kanske några nya tankar att använda för att känna dig bekväm i stunden.

Text: Susanna Malm, Föreläsare, Kursledare, Ledarskapscoach.

Att prata med någon som står mitt i en kris kan kännas knepigt och obekvämt, till och med skrämmande. Det är en svår balansgång mellan att inte trampa i klaveret eller kanske sitta med hela problemet själv när ni pratat klart. Vi reagerar olika i svåra situationer eftersom vi har olika referensramar och erfarenheter.

Här får du verktyg och kanske några nya tankar att använda för att känna dig bekväm i stunden. Även om du är van vid att ha krissamtal i ditt arbete kan det vara en helt annan sak nu när pandemin har förändrat spelplanen för oss alla. När du känner dig trygg kan du bättre förmedla trygghet. Självklart ska någon med rätt kompetens hantera den person som behöver hjälp av akademisk kunskap inom psykologi. I den här texten pratar vi om vardagligt bemötande, det som kan göra så stor skillnad. Att finnas där för någon är bland det finaste du kan göra så vad behöver du tänka på för att lyckas med ett samtal i kris?

 

Tid
För att lyckas möta upp med den du pratar med på ett bra sätt behöver du framförallt avsätta tid för att verkligen lyssna. Förmedla tydligt att du har en ambition att lyssna på en nivå som är till nytta för honom eller henne. Ha inte en egen agenda i samtalet. Förmedla istället att du finns där, att du lyssnar och att du kan vara ett bollplank och en stöttepelare. Kan ni dessutom tillsammans komma överens om att vara helt öppna med varandra om vad som behövs just i ert samtal så har ni kommit en bra bit på vägen.

 

Ingen vinner på att du tar på dig för mycket
Kom ihåg att ingen vinner på att du tar på dig mer än du klarar. Om du känner att du brukar ta på dig för mycket, säg det till den du pratar med. Exempel: ”– Jag vill hjälpa dig så gott jag kan men jag kommer att vara tydlig om vi kommer till ett läge i samtalet som jag inte behärskar”. Då vet ni. Båda två. Håll alltid vad du lovar. Det är extra viktigt när känslorna är på helspänn.

 

Fråga istället för att ge svar
Istället för att ge råd och påpekanden är en fråga oftast så mycket mer effektiv när du stöttar. Att ge råd i en krissituation är vanskligt på många olika sätt. Du har sällan samma tolkning av situationen som den du pratar med. Den du pratar med är specialist på sitt liv och på sitt sätt att reagera. Summera och återspegla istället. Jag hör det här stämmer det? Uppfattar jag dig rätt nu? Eller ännu bättre låt den du pratar med summera. Hur låter det när du summerar det du sagt? Exempel på bra frågor: Vad kan jag hjälpa dig med? Vad är viktigast just nu? Vad behöver du av mig? Vill du koka ner det du sagt till några viktiga ord? (när samtalet tenderar till att bli ältande) Vad behöver du? En kort treordsfråga kan öppna upp för helt nya tankar. Vad kan du göra idag och vad behöver du inför framtiden? Vad drar du för slutsatser av det? Bra frågor som leder till självkännedom. Undvik att säga – jag tycker att... du borde... gör såhär...Lyssna in och fokusera på det som är framåtriktat och positivt. När ni sätter ljus på det som är bra växer det och ni kan hitta lösningar som annars lätt fastnar i ett ältande. Exempel: ”Där hörde jag något som lät positivt vill du berätta mer om det?” Backa direkt om den du pratar med inte är med på noterna. Följ samtalet och ”dansa i stunden”. Att ställa frågor visar att du är närvarande, att du bryr dig och att du är villig att hjälpa till. Även att du stundtals är villig att följa med i samtalets berg och dalar. Ibland och inte så sällan finns svaren redan hos den du pratar med. Svaret behöver bara bli uttalat och lyssnat till. Det är lätt att tappa perspektivet mitt i en kris. Att ställa frågor som: -Vad kan du göra först? -kan ställa saker i ordning och ibland skapa fokus i ett förvirrat läge. Ett första steg. Något att greppa som gör det meningsfullt. Prova. Testa. Känslan av att göra en bra sak gör att nästa och nästa känns enklare. Gärna små saker. Check på den! Yes! Öppna upp för nya tankar. Uppmärksamma när den du pratar med säger något som låter som en ny tanke. Ställ frågan. -Vad hände där? Lyssna och läs mellan raderna. Lyssna på hela kroppsspråket och andningen. Låt den du stöttar prata minst 80% av tiden. Du lyssnar och ställer korta frågor, lyssnar igen. Kom ihåg att låta den du pratar med tänka och få vara tyst en stund. Tanken som för processen framåt kan komma just ur en tystnad. Träna på att våga låta tystnaden tala. Att verkligen höra vad som sägs i ett samtal är en träningssak. Det handlar inte bara om att höra orden utan även att läsa mellan raderna, uppfatta allt från kroppsspråk till tystnad och tvekan. För att höra på djupet behöver du vara helt närvarande. Varför ska jag inte säga varför? – Varför har du inte gjort det? -Varför vill du det? Varför leder lätt till försvar. Eller så leder det ingenstans, bara gnissel och ältande. Ställ frågor som börjar med vad, hur, när, vem och vilka istället. Det känns avväpnande och varmt.

 

Tydlighet
Tydlighet skapar förtroende och trygghet. Visa att du verkligen hör vad som sägs inte bara att du lyssnar. För den som behöver prata av sig är det befriande att få uttala det som känns och sätta fingret på det som är viktigt. Att känna sig lyssnad till kan göra den stora skillnaden, det som gör att krampen lossnar och fri tankeverksamhet kan ske. Du bekräftar att du hör men det betyder nödvändigtvis inte att du håller med. Visa att du är beredd att hjälpa till med det du kan hjälpa till med. Håll alltid det du lovar. När du summerar och bekräftar visar du att du är närvarande och att du uppmuntrar samtalet i en positiv riktning. Om du inte har tid eller inte känner att du kan göra ett bra inlyssnande samtal. Be om att få återkomma när du har tid och känsla. Även om det handlar om att skjuta upp samtalet 10 minuter. Säg tydligt: – Jag vill verkligen höra vad du säger och vill hjälpa till men jag kan först om en timme. Då har du hela mitt lyssnande. Är det okej?

 

Frågor till dig själv
Glöm inte bort att ställa frågor till dig själv innan du tar på dig ett stöttande samtal (och besvara dom sanningsenligt). Exempel på frågor till dig själv: Hur stöttar jag på bästa sätt? Har jag den tid som behövs? Är jag så trygg och lugn att jag kan förmedla det vidare? Har jag ett alternativ att slussa till när högre kompetens i ämnet behövs? Det är få av oss som är akademiskt utbildade i psykologi. Orkar jag utan att bränna mina egna krafter? Var går min gräns? Du som stöttar behöver vara extra rädd om dig för att orka stärka den du vill stötta. Det är jätteviktigt! Ibland kan det behöva ältas och då är det ännu viktigare att du verkligen är närvarande. Att du ”lyssnar loss” den du tagit dig an.

 

Förtroende
Du har fått ett förtroende när du får lyssna in någon i kris. Ingen öppnar upp sig för någon den inte litar på, så håll det förtroendet högt. Lägg bort dina egna tankar och värderingarför en stund. Finns där på riktigt, håll vad du lovar. Det handlar om starka känslor. En så liten detalj som hur du låter när du svarar eller när du säger hejdå i samtalet är viktigare än någonsin när du pratar med någon som är i starkt känsloläge. Var genuin och äkta. Håll i minnet att den du pratar med uppfattar allt starkare än vanligt Fråga: -Hur känns det när du säger/tänker så? Här skapar ni en ömsesidighet. Om ni har flera samtal, kom ihåg att fråga hur det gått sen sist. När du sedan frågar vad ska vi fokusera på idag så skapar det distans och perspektiv automatiskt, samtidig som det gamla samtalet inte följer med in i det nya. Märk hur du uttrycker dig och vad som landar bra hos den du pratar med. Det påverkar kommunikationen mellan er. Känn in den du pratar med. Anpassa ditt språk för att skapa samstämmighet. Det gör att du skapar förtroende men gå aldrig ifrån din egen personlighet. Då blir det lätt teater. Det märks direkt på fel sätt. Var alltid dig själv.

 

Sekretess
Var noga med att prata om sekretessen så att den du pratar med känner sig trygg. Räkna aldrig med att sekretessen är given. Var tydlig en extra gång med att det ni pratar om stannar mellan er. Om sekretessen inte följs kan det förstöra en relation och skada förtroendet. Det kan vara svår att reparera.

 

Att ha i tanken
Du kan påverka ditt beteende och vad du säger men inte hur det tas emot. Var lyhörd på om dina ord eller ditt beteende väcker starka känslor eller motreaktioner. Var öppen och fråga om du märker att den du pratar förändras under samtalets gång. Fråga och lyssna in svaret.

 

Tips!
Be den du pratar med tänka på en person hon/han ser upp till och respekterar. Fråga sen hur han/hon tror att den personen skulle göra i en viss situation. Den person han/ hon tänker på har ofta egenskaper den själv har men i förstärkt form. En situation eller ett problem kan lösas utifrån ett perspektiv. Det kan bli en användbar öppning i samtalet. Kom ihåg att alltid överlåta till den du pratar med att fatta beslut om vad han/hon vill ha eller behöver. Ge som sagt inte råd. Samtidigt kan experiment och att leka med sätt att komma vidare på vara förlösande.

 

Visste du?
Praktiskt taget alla framgångar i våra liv uppnås genom bra relationer medmänniskor som hjälper oss och som vi hjälper. De vi identifierar oss med och tillbringar tid ihop med ger oss energi till framgång och lycka.

 

Exempel på kraftfulla frågor
– Vad vore det modigaste du kunde göra just nu.. ? – Vad hindrar dig? – Vad händer om du släpper din oro? – Vad behöver du för att göra det? – Vad har fungerat och vad har inte fungerat? – Vad kan du göra och när? – Vad har du lärt dig? – Vad behöver du lära dig? – Vad har fungerat sedan sist vi pratade? Tro på den du pratar med. Förvänta dig att den ska klara det den säger sig göra, det skapar förtroende och den som krisar känner sig stärkt.

 

Fira framgångar!
Att få känns sig som en vinnare kan göra den stora skillnaden. Jag fixade det!! Även om det är en liten sak. Yes!

 

Var stark!
Ingen vill ha en vek samtalspartner som inte klarar av att driva process när det behövs. Vänd inte kappan efter vinden, det urholkar lätt din trovärdighet. Var pålitlig. Försök att bygga en acceptans för förändring. Förändring innebär ofta motstånd. I en känslig situation kan förändring göra ont och vara besvärlig. Uppmuntra till förändring och mod. Hylla och tydliggör det som är starkt och modigt gjort. Framförallt – var dig själv så känner den du pratar med att den får vara sig själv. Var uppmärksam på när ni inte får ut något mer av samtalet. Bättre att avsluta i gott mod än att passera gränsen och kanske tappa i förtroendet. Bestäm istället ett nytt samtal när ni har fått distans och kan samtala i nytt ljus. Lycka till!

Susanna Malm, Föreläsare, Kursledare, Ledarskapscoach.

Dela på Facebook : Att stötta i kristid
Dela på Twitter : Att stötta i kristid
Dela på Linkedin : Att stötta i kristid