Så leder du på distans
PUBLICERAD 2020-04-27

Så leder du på distans

Att leda och coacha sina anställda på distans är inga bekymmer, men ställer lite andra krav. Det här behöver du ha koll på.

Att som chef leda en arbetsstyrka som rent fysiskt befinner sig utanför kontorets väggar kan för somliga vara ganska utmanande. Inte desto mindre är det fullt möjligt, men det ställer samtidigt lite andra krav på ledarskapet.

Viktigt med tydlighet

Ledarskapet är lika viktigt när anställda och medarbetare jobbar på distans som när de arbetar på ett och samma kontor. Däremot är valet av och antalet kommunikationskanaler av största vikt. Som chef behöver du vara väldigt tydlig med vilka arbetsuppgifter och mål som gäller – och vilka förväntningar du har på dina medarbetare.

Ansvar och kommunikation

En tydlig roll- och ansvarsfördelning är grunden till ett lyckat ledarskap på distans. Med tydlighet blir det enkelt att stämma av eventuella oklarheter och förstå varandras roller.

Sätt upp rutiner och ramar för när och hur ni ska kommunicera så kan de allra flesta problem och utmaningar elimineras. Ett bra tips är att veta vad som ska avhandlas när man talas vid. Med den teknik som finns till hands idag är det enkelt att kommunicera med medarbetare, oavsett var de befinner sig.

För dig som chef är det även viktigt att komma ihåg att arbetsgivaren har samma ansvar för arbetsmiljön oavsett om anställda jobbar på kontoret, hemifrån eller på distans. Håll dig uppdaterad om vilka arbetsmiljöregler som gäller.

Närhet trots avstånd

Den kanske mest utmanande uppgiften för dig som leder anställda på distans är att skapa en vi-känsla. Ett sätt att minska det fysiska avståndet och skapa en grupptillhörighet är att samla dina medarbetare med jämna mellanrum. Och glöm inte den sociala aspekten, som är minst lika vikgtig t ex med gemensamma fikapauser och varför inte samlas på en digital AW.

Dela på Facebook : Så leder du på distans
Dela på Twitter : Så leder du på distans
Dela på Linkedin : Så leder du på distans