7 positiva effekter av digitala möten
PUBLICERAD 2020-04-22

7 positiva effekter av digitala möten

Mindre stress, ökad flexibilitet och bättre för miljön! Möten på distans ökar explosionsartat i spåren av Coronaviruset när allt fler jobbar hemifrån och resandet minskar.

Digitala möten är inget nytt för de flesta men i rådande tider har videomöten blivit allt vanligare. Något som vi kanske tar med oss även i framtiden.

7 positiva effekter av digitala möten

  1. Personer som arbetar på annan ort eller är på resande fot kan delta ändå vilket leder till en ökad flexibilitet.
  2. Detta betyder också att möten kan genomföras mer frekvent och bidra till kortare beslutsprocesser.
  3. Rese- och eventuellt även lokalkostnader minskar vilket ger en positiv effekt på ekonomin.
  4. Minskat resande leder även till reducerade koldioxidutsläpp. Något som är positivt både för miljön och ert CSR-arbete.
  5. Ökad flexibilitet och minskat resande kan hjälpa med en bättre balans i livet vilket för många innebär en minskad stress.
  6. Att synka fullspäckade scheman för att få till ett möte kan vara svårt, speciellt när man även räknar in restiden för att ta sig till ett fysiskt möte. Här kan digitala möten vara enklare att få till.
  7. Och sist men inte minst - tiden som man sparar på att hålla ett möte digitalt kan läggas på andra, viktigare uppgifter. Exempelvis på att utföra det man beslutar i mötena.

 

Källa ITS Nordic

Dela på Facebook : 7 positiva effekter av digitala möten
Dela på Twitter : 7 positiva effekter av digitala möten
Dela på Linkedin : 7 positiva effekter av digitala möten