9 av 10 chefer arbetar på semestern

9 av 10 chefer arbetar på semestern

Drygt nio av tio chefer arbetar trots att de har semester. Majoriteten jobbar dessutom flera gånger varje semestervecka. Det visar en ny undersökning från Ledarna inom privat tjänstesektor.

Det är branschorganisationen Ledarna inom privat tjänstesektor som kartlagt svenska chefers semestervanor. Undersökningen, där 1 700 ledare har deltagit, visar att mer än åtta av tio chefer inte kan låta bli att vara uppkopplade på ledig tid och att nästan 95 procent läser mejl arbetstid.
    
Majoriteten av svenska chefer anser dessutom att det är mycket vanligare att jobba utanför arbetstid i dag jämfört med för tio år sedan.
    
Vag gräns mellan jobb och fritid
Någon tydlig gräns mellan jobb och fritid är svår att dra för många av cheferna som deltagit i undersökningen, där bara en av fyra känner sig helt ledig efter arbetstid.
    
– Även som chef måste du få chans till återhämtning, annars ökar risken för ohälsa. Den som inte får distans till jobbet och möjlighet till vila och återhämtning kan i längden lätt drabbas av utmattningssymptom som exempelvis sömn- och koncentrationssvårigheter, vilket i sin tur ökar risken för sjukskrivning på sikt, säger Magdalena Stadin, doktorand i hälsa- och vårdvetenskap, som forskar om digital stress i arbetslivet.
    
De flesta läser mejl på ledig tid
Ett problem som har ökat de senaste åren är den rådande uppkopplingshetsen. Mer än åtta av tio chefer kan inte låta bli att vara uppkopplade på ledig tid – och hela 95 procent av cheferna läser jobbmejl utanför arbetstid.
    
Alla känner sig stressade
Undersökningen visar att samtliga chefer upplever stress och var tredje chef känner sig direkt stressade flera gånger om dagen. Framför allt är det hög arbetsbelastning, krav från ledningen och att försöka få livspusslet att gå ihop som skapar stressen.
    
Om undersökningen
Denna rapport sammanfattar en kvantitativ webbundersökning genomförd via Questback Essentials på uppdrag av LPT, Ledarna inom privat tjänstesektor. Under perioden 16 maj – 7 juni 2019 genomfördes totalt 1 704 intervjuer bland LPT:s medlemmar, alla individer med olika chefsbefattningar inom privat tjänstesektor. Rapporten utgår från en enkät som består av 41 frågor som handlar om arbetsmiljö kopplat till hälsa och stress.
    
Källa: Ledarna privat tjänstesektor