Så stärker du ditt arbetsgivarvarumärke
PUBLICERAD 2019-08-05

Så stärker du ditt arbetsgivarvarumärke

Att företag tjänar på att ha en strategi som stärker attraktionen på arbetsmarknaden är inget nytt. Men ett starkt employer brand är så mycket mer än att bara framstå som en bra arbetsgivare.

Behovet av kompetenta, talangfulla och duktiga medarbetare är i många branscher större än utbudet. Det innebär att företag och organisationer konkurrerar om nödvändig kompetens.
    
För att sticka ut i mängden jobbar många företag och organisationer aktivt och strategiskt med employer branding, eller arbetsgivarvarumärke som det ibland kallas på svenska.
    
Alla har ett varumärke
Alla företag och organisationer har ett arbetsgivarvarumärke, vare sig de vill eller inte. Och det är det varumärket, det vill säga omgivningens bild av hur det är att arbeta på ett visst företag eller en i en viss organisation, som påverkar möjligheterna att attrahera rätt medarbetare med rätt kompetens.
    
Det är inte svårt att förstå att alla företag har mycket att vinna på att arbeta aktivt, strategiskt och långsiktigt med employer branding.
    
Stressförebyggande arbete är viktigt
Eftersom arbetsrelaterad stress i dag är ett utbrett problem är ett aktivt förebyggande arbete viktigt för företag och organisationer som är måna om sitt arbetsgivarvarumärke.
    
Det stressförebyggande arbetet har störst möjlighet att bli framgångsrikt om arbetsgivaren lyssnar på sina anställda. Utifrån en lägesanalys är det betydligt lättare att göra förändringar och skapa förutsättningar för att anställda ska klara arbetsuppgifterna på ett bra sätt.
    
Det kan handla om att minska arbetsmängden, skapa variation eller ge anställda inflytande och kontroll över sitt jobb. Det kan även handla om att ta in extern hjälp med stresshantering eller rehabilitering för personer som drabbats av stressrelaterade besvär.
    
Så lyckas ditt företag
Grunden till framgång är att skapa en positiv bild av hur just ditt företag eller din organisation är som arbetsgivare. Men den positiva bilden är inte mycket värd om företaget eller organisationen inte stämmer med verkligheten – därför är de egna medarbetarna arbetsgivarens viktigaste ambassadörer.
    
5 tips som stärker ditt employer brand:
    
1. Gräv där du står
Börja inifrån och skapa en bild av hur verkligheten ser ut i nuläget. Hur är det att jobba på din arbetsplats? Vad utmärker ert företag? Vad gör ni bra i dag och vad kan ni förbättra?
    
2. Involvera alla
Eftersom alla anställda är ambassadörer för arbetsplatsen är det viktigt att alla får vara delaktiga i arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket. Vad gör att medarbetarna trivs? Vad kan ni göra för att de anställda ska trivas ännu bättre?
    
3. Lyssna på medarbetarna
Employer branding handlar om att bygga företaget och varumärket, om att attrahera, utveckla och behålla viktig kompetens. Ta hand om medarbetarna och lyssna på de som väljer att gå till andra arbetsgivare. Håll exitsamtal.
    
4. Investera i personalens hälsa
Det krävs mer än friskvårdsbidrag och träningskort för att vara en hälsofrämjande arbetsgivare. Men den tid och de pengar du satsar på medarbetarnas hälsa är en investering i personalen (genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar) och i företagets varumärke.
    
5. Bygg en hälsosam kultur
Riktigare insatser kan kännas lockande, men räcker i de flesta fall inte särskilt långt. Investera istället i sådant som som förbättrar hälsan för era anställda långsiktigt – och lägg energi på att bygga en kultur där anställda arbetar på arbetstid och är lediga på sin fritid. Det tjänar du som arbetsgivare och din personal på.
    
Källor: Visma, Actimate

Dela på Facebook : Så stärker du ditt arbetsgivarvarumärke
Dela på Twitter : Så stärker du ditt arbetsgivarvarumärke
Dela på Linkedin : Så stärker du ditt arbetsgivarvarumärke