Tips och råd för CSR-arbetet
PUBLICERAD 2019-02-19

Tips och råd för CSR-arbetet

Hur ska man tänka och vilken väg ska man gå i företagets CSR-arbete? Eva Hansen, generalsekreterare för CancerRehabFonden, ger tips och råd för arbetet med CSR.

Om du som chef eller företagsledare någon gång tvekar på om CSR är något ni ska satsa på eller inte kan det vara klokt att fundera över ett par frågeställningar: Är det viktigt för kunder och anställda? Vill företaget ha en konkurrensfördel?

Svaren på frågorna blir med stor sannolikhet ja. Det är ju inte oviktigt hur ett företag uppfattas på marknaden eller i jämförelse med konkurrenter - och just därför är CSR en självklarhet för väldigt många.

Därför är CSR viktigt för ditt företag
Om du ändå tvekar på om ditt företag aktivt ska bidra till ett bättre samhälle kan det vara relevant att se till fördelarna som CSR för med sig.

- Att bidra till välgörenhet som en del av sitt CSR-arbete gör gott på flera nivåer. Ofta ger gåvorna ringar på vattnet internt - stoltheten växer bland personalen när de får ett så tydligt kvitto på vad deras arbetsgivare bidragit till. Välfungerande internkommunikation är en nyckel för att uppnå den effekten. Alla anställda behöver involveras för att bygga upp ett engagemang och vi-känsla. Det fantastiska med välgörenhet är att det är odelat positivt - så se till att sprida ordet, säger Eva Hansen, generalsekreterare för CancerRehabFonden.

Vad ska man tänka på?
Det finns många vägar att gå när det kommer till företagets CSR-arbete, men hur ska man tänka i valet av inriktning?

- När det kommer till att välja vilken inriktning organisationen ni skänker till bör ha finns det flera vägar att gå. Somliga vill främst skänka till organisationer som passar bra ihop med deras egna varumärke. Det skapar en röd tråd mellan värdeord och handling. Andra fokuserar helt på vilka utmaningar som växer mest i samhället och lägger sitt stöd där. Oavsett vad företaget väljer är det viktigt att understryka att inget val är fel. Det viktigaste är att beslutet är välgenomtänkt och förankrat i verksamheten, säger Eva Hansen.

Hur väljer man rätt?
För de företag som vill skänka pengar till en organisation är valmöjligheterna oändliga, vilket kan göra det svårt att välja - och att välja rätt.

- Att hitta rätt organisation att skänka pengar till kan vara något av en djungel. Till dig som ser över olika alternativ är mitt råd att först och främst ta reda på var pengarna hamnar. Vissa organisationer fokuserar främst på forskning, medan andra är mer hands on. Genom att i förhand besluta vilken sorts insats ni vill bidra till blir det lättare för dig att navigera genom landskapet.

Eva Hansen trycker på ytterligare en aspekt att ta med i ekvationen i valet av organisation att skänka pengar till:

- Undersök även organisationens struktur och uppbyggnad. Ett så kallat 90-konto betyder att verksamheten godkänts och löpande granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det är en kvalitetsstämpel som säkerställer att pengarna används på ett korrekt sätt. Exempelvis får en organisation med 90-konto inte avsätta mer än en procentuell summa av intäkterna till utgifter utöver själva välgörenheten.
 

Dela på Facebook : Tips och råd för CSR-arbetet
Dela på Twitter : Tips och råd för CSR-arbetet
Dela på Linkedin : Tips och råd för CSR-arbetet