Det avgör om du får jobbet
PUBLICERAD 2018-09-20

Det avgör om du får jobbet

Diskriminering vid anställningsintervjuer är långtifrån ovanligt. En färsk undersökning visar vad som avgör om du får jobbet du sökt.

Att med säkerhet säga att man diskriminerats vid en jobbintervju kan vara väldigt svårt att säga. Klart är att att diskriminering förekommer, vilket den forskningsöversikt som Diskrimineringsombudsmannens beställde 2012 visade.

I en färsk undersökning som rekryteringsföretaget TNG gjort fick personer svara på om de tror sig ha blivit diskriminerade när de sökt jobb. Resultaten var tydliga.

Hela 73 procent av de som svarade ansåg sig ha blivit diskriminerade. De vanligast skälen till upplevd diskriminering vid jobbsökning är enligt undersökningen:

  • Ålder, 64 procent
  • Utseende, 24 procent
  • Kön, 14,7 procent
  • Etnicitet, 12,8 procent
  • Funktionsnedsättning, 3,4 procent
  • Sexuell läggning 1,3 procentKällor: Kollega, TNG

Dela på Facebook : Det avgör om du får jobbet
Dela på Twitter : Det avgör om du får jobbet
Dela på Linkedin : Det avgör om du får jobbet