Medarbetarsamtal är verkningslösa
PUBLICERAD 2016-02-03

Medarbetarsamtal är verkningslösa

Medarbetarsamtal är förlegade och fungerar inte. Det anser ledarskapsexperten Mary-Clare Race.

Ledarskapsexperten Mary-Clare Race dömer ut medarbetarsamtalen i en artikel på sajten Management Issues. Hon jämför tanken på att styra verksamheten med hjälp av medarbetarsamtal en gång om året med att få ett äktenskap att fungera genom att bara fira bröllopsdagen.

Enligt Race är nyckeln till en högpresterande arbetsplatskultur psykologisk och ledarna måste känna till hur de får sina medarbetare att prestera. Hon räknar upp sex psykologiska förutsättningar som är nödvändiga för att personalen ska prestera på topp:

1. Mening
Meningsfulla uppgifter och samarbete är tillsammans med den sociala aspekten viktigt för att vi ska uppleva att arbetet är större än själva prestationen.

2. Utmaning
De bästa utmaningarna är de som känns svåra att klara av. Det är chefens ansvar att hjälpa medarbetarna att våga och medarbetarnas ansvar att anta utmaningarna.

3. Uppmärksamhet
Vi behöver bra återkoppling. Allra bäst är löpande och informell återkoppling. När vi blir sedda känner vi oss uppskattade och blir mer villiga att anstränga oss lite extra.

4. Utveckling
De allra flesta av oss vill utvecklas och vi utvecklas mer när vi tror att vi kan bli bättre. Utan utvecklingsmöjligheter sjunker ambitionsnivån och engagemanget.

5. Erkännande
De som känner sig orättvist behandlade anstränger sig mindre. Erkännande och beröm ökar däremot engagemanget och arbetsviljan.

6. Valmöjligheter
För att kunna prestera på topp måste vi ha möjlighet att jobba självständigt och våga ta risker. Men vi behöver också känna trygghet och få misslyckas.

Dela på Facebook : Medarbetarsamtal är verkningslösa
Dela på Twitter : Medarbetarsamtal är verkningslösa
Dela på Linkedin : Medarbetarsamtal är verkningslösa