Därför är utveckling viktigare än nyrekrytering
PUBLICERAD 2018-11-19

Därför är utveckling viktigare än nyrekrytering

Svenska företag borde fokusera mer på utveckling av personalen istället för att rekrytera nya medarbetare. Det menar HR-företaget Talentsoft.

42 procent av landets arbetsgivare saknar tillgång till rätt kompetens. Det visar ManpowerGroups undersökning "Talent Shortage". Många företag försöker lösa kompetensbristen genom rekrytering.

Men företag borde fokusera mer på utveckling av redan existerande talanger istället för att rekrytera nya medarbetare. Det menar företaget Talentsoft, som jobbar med HR inom talangstyrning- och utveckling.

- Majoriteten av de företag vi träffar använder stora resurser på rekryteringsprocessen istället för att upprätthålla och utveckla de talanger de redan har lagt ner tid på att anställa. Om företagen vill vinna talangkriget är det viktigt att de allokerar tid till att motivera, utveckla och behålla sina existerande talanger, säger Allan Nygaard, Nordic Regional Director hos Talentsoft.

Undersökningen visar också att tre av fyra arbetsgivare har ett stigande fokus på att vidareutbilda av personalen i hopp om att lösa kompetensbristen.

Nyckeln stavas Employee Experience
I takt med att ekonomierna förbättras och konkurrensen på arbetsmarknaden skärps inser allt fler företag vikten av, och den konkurrensmässiga fördelen i, att ha engagerad arbetskraft.

Det är i kampen om att uppnå engagerad arbetskraft som begreppet Employee Experience kommer in i bilden, eftersom syftet är att motivera, utveckla och bibehålla existerande talanger i företaget.

- Företag bör fokusera på att skapa en miljö som främjar intern tillväxt, förtroende och samarbete för att förbättra medarbetarupplevelsen och engagemanget. Eftersom många anställda definierar sig själva genom sitt arbete är det viktigt att företag involverar och motiverar medarbetarna med hänsyn till deras personliga önskemål om utveckling på arbetsplatsen, säger Allan Nygaard.

Talentsoft arbetar fokuserat med Employee Experience och har skapat verktyg som syftar till att bidra till en optimal medarbetarupplevelse. Verktyget inkluderar bland annat flexibla utvecklingssamtal, förstärkta träningsprogram och analysdrivet HR-software.

- Vi arbetar målmedvetet med att driva näringslivet i en riktning där HR-avdelningen inte enbart är en rekryteringsenhet, utan också är en strategisk byggsten som som leder företaget genom det tuffa talangkriget med hjälp av utveckling och bibehållande av företagets befintliga talanger.

Källor: ManpowerGroup, Talentsoft

Dela på Facebook : Därför är utveckling viktigare än nyrekrytering
Dela på Twitter : Därför är utveckling viktigare än nyrekrytering
Dela på Linkedin : Därför är utveckling viktigare än nyrekrytering