Professionella nätverk vidgar din världsbild och fördjupar dina kunskaper
PUBLICERAD 2016-11-23

Professionella nätverk vidgar din världsbild och fördjupar dina kunskaper

Nätverk effektiviserar arbetet med HR- och kompetensutveckling. Välj det nätverk som passar just din profession; HR generellt, rekrytering, hälsa/arbetsmiljö eller kompetensutveckling/utbildning med flera.

Idag finns olika typer av professionella nätverk att välja mellan. Nätverk där syftet är att bidra direkt till varandras affärer, nätverk vars syfte är att utbyta kunskap där organisationen eller företaget har ett medlemskap eller mindre chefsnätverk där varje person är noga utvald och ensam från sin bransch. Vilken typ som passar dig och dina förväntningar på ett nätverk bestämmer du, kanske i samförstånd med din chef.

Att vara medlem i ett professionellt väl fungerande nätverk kan betyda mycket för dig och den organisation du arbetar för. Genom de andra medlemmarna får du en ökad förståelse för hur kollegor i andra företag har löst sina aktuella utmaningar, genom experter får du nya trender och aktuell kunskap i områden som rör ditt arbete nu och framöver. Det ökar värdet för dig och andra medlemmar om du som medlem tar aktiv del i erfarenhetsutbytet och även gärna tar kontakt med de andra medlemmarna mellan träffarna för att utbyta idéer och fördjupa er i ett visst projekt.

Vad är dina arbetsuppgifter just nu, finns förväntningar från arbetsgivaren på att du ska ta ett större ansvar inom en snar framtid eller vill du fördjupa dig i det du arbetar med idag? Är du ensam i din roll inom verksamheten är det kanske av ännu större vikt att träffa andra i samma roll som du. Är ni å andra sidan ett team som arbetar med samma saker men sällan eller aldrig träffar andra typer av organisationer? Då kanske det är dags för lite omvärldsbevakning. Ensam är inte stark.


Vad ska du kunna kräva av ditt nätverk? Naturligtvis att ämnesområdet stämmer överens med dina önskemål men lika viktigt är det att stämningen i nätverket bra och att medlemmarna är generösa med att dela med sig av sina utmaninganingar och hur de har löst dem. Träffarna ska vara väl förberedda och du som medlem ska kunna ha en god uppfattning om vad som förväntas av dig under kommande träff samt vilket innehåll ni kommer att gå igenom.

Nätverk är en form av kontinuerlig kompetensutveckling, både för dig och din organisation.

Av: Annike Ryström, Kompetensnätverk

 

Dela på Facebook : Professionella nätverk vidgar din världsbild och fördjupar dina kunskaper
Dela på Twitter : Professionella nätverk vidgar din världsbild och fördjupar dina kunskaper
Dela på Linkedin : Professionella nätverk vidgar din världsbild och fördjupar dina kunskaper