Det behövs ett skattesystem som premierar utbildning
PUBLICERAD 2016-10-11

Det behövs ett skattesystem som premierar utbildning

Det behövs en blocköverskridande skattereform som gynnar utbildning, ansvarstagande och företagande och säkrar välfärdens finansiering.

Eva Nordmark som är förbundsordförande i TCO för fram i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle att det behövs en blocköverskridande skattereform som gynnar utbildning, ansvarstagande och företagande och säkrar välfärdens finansiering.

Det råder stor arbetskraftbrist inom flera viktiga yrken, som specialistsjuksköterskor, lärare, it-arkitekter och civilingenjörer. I Regeringens budgetproposition saknas insatser för personer med eftergymnasial utbildning. Arbetsmarknadspolitiken har haft ett viktigt men för stort fokus på de längst ifrån arbetsmarknaden medan utbildningspolitiken har fokuserat på unga. De yrkesverksammas kompetensutveckling har inte prioriterats.

Det är dags att satsa på de som är etablerade på arbetsmarknaden och ta tillvara utvecklingskraften också i alla de som vill och behöver kompetensutveckling för att byta jobb eller klara nya krav i ett föränderligt arbetsliv.

Genom att skapa rimliga förutsättningar för Sveriges tjänstemän säkrar man Sveriges konkurrenskraft och det gynnar i förlängningen alla.

Dela på Facebook : Det behövs ett skattesystem som premierar utbildning
Dela på Twitter : Det behövs ett skattesystem som premierar utbildning
Dela på Linkedin : Det behövs ett skattesystem som premierar utbildning