Skapa framgång med EQ
PUBLICERAD 2016-04-18

Skapa framgång med EQ

Idag är det viktigare än någonsin att alla i en organisation har hög social förmåga (EQ) för att företaget ska nå framgång - faktiskt viktigare än själva tjänsten eller produkten.

Begreppet emotionell intelligens får allt större uppmärksamhet världen över. Intresset går hand i hand med den ökande medvetenheten om att medarbetarna idag är organisationens eller företagets viktigaste och mest värdefulla tillgång. Numera är det svårt att konkurrera med en produkt eller tjänst om den inte ramas in av en upplevelse som talar positivt till oss som kunder. Vi vill helt enkelt inte handla av en person eller ett företag som inte har förmågan att se våra behov. Vi vill mötas av företag och medarbetare med hög EQ.

HRnytt har pratat med psykologen Maria Lindskog som använder sig av EQ vid personbedömningar, coaching och grupputveckling.

Vad är emotionell intelligens - EQ?

Emotionell intelligens handlar om att förstå och uttrycka sig själv och att kunna använda den information som våra känslor ger oss för att se konsekvenser av sitt eget och andras handlande. Vårt EQ säger också något om vår förmåga att utveckla sociala relationer och att sätta oss in i andra personers perspektiv. Det handlar även om en förmåga att hantera beslutssituationer och stress. Kort och gott, att på ett framgångsrikt sätt hantera sig själv, relationer, motgångar och utmaningar, både på jobbet och i livet.

Hur kan vi veta att en hög emotionell intelligens ger framgångsrika företag?


Maria Lindskog
Maria Lindskog är psykolog på konsultföretaget Kandidata som använder sig av EQ vid personbedömningar, coaching och grupputveckling.

Utgångspunkten i forskningen var att förstå vad som skapade människors framgång och välmående. Idag finns det en mängd forskning som också visar på ett starkt samband mellan hög emotionell intelligens och en organisations framgång, gott ledarskap, trivsel och arbetsprestation. Det finns även studier som visar på de ekonomiska vinsterna med att arbeta med EQ i organisationen.

Lindskog menar att en av fördelarna med EQ är att det går att mäta och det går att mäta förändring.

Vad är det för skillnad mellan personlighet och EQ?

För att beskriva skillnaden visar Lindskog på ett exempel.

Du har säkert varit på någon form av återträff någon gång och slagits av hur lika personer är i sitt sätt att vara trots att ni inte setts på många år. Man brukar säga att ens personlighet befästs när vi är i 20-årsåldern och därefter ändrar vi generellt inte så mycket på vårt sätt att vara. Är jag utåtriktad och spontan, kommer jag med stor sannolikt att fortsätta vara det. Om personligheten beskriver vem jag är, visar den emotionella intelligensen, EQ, hur man hanterar sig själv och andra och därmed hur man gör för att möta en situation. De förmågor och strategier som du använder för att skapa detta 'hur' går alltså att utveckla och träna.

Hur blir ett företag framgångsrikt med emotionell intelligens?

Emotion är ett annat ord för känsla. Många säger stolt att 'jag fattar alltid mina beslut baserade på förnuft och fakta'. Men forskningen idag är entydig - vi kan inte fatta framgångsrika beslut utan att involvera våra känslor. Hur skulle du då kunna avgöra vad du vill äta eller vilka kläder som du vill sätta på? Hur skulle du kunna avgöra hur din kollega verkar må idag eller om den där säljaren verkligen är trovärdig? Vi behöver tillgång till alla våra upplevelser och känslointryck för de utgör en oerhörd viktigt källa till information.

För en organisation är det av högsta vikt att knyta till sig personer med hög emotionell intelligens och att arbeta för att utveckla medarbetares EQ-förmågor. Det är förstås också viktigt att matcha de strategier som redan finns hos en individ med de krav som en tjänst ställer. När den emotionella intelligensen ökar syns det genom att individen och organisationen går från ett mer omedvetet, osäkert och reaktivt sätt att fungera, mot ett mer insiktsfullt och medvetet sätt att agera på lämpligt vis vid rätt tillfälle. Det skapar inte bara bättre förutsättningar för en organisations framgång, det gör också att vi som människor känner ett ökat välbefinnande och en större livsglädje.

Dela på Facebook : Skapa framgång med EQ
Dela på Twitter : Skapa framgång med EQ
Dela på Linkedin : Skapa framgång med EQ