Twitterdiskussion blev HRunconf!
PUBLICERAD 2016-02-12

Twitterdiskussion blev HRunconf!

Har du varit på en konferens och upplevt att det största utbytet av kunskap skett i pausen? Det var på det sättet som HRunconf kom till.

Våren 2011 diskuterade flera personer, oberoende av varandra, på Twitter om ett forum där de kunde möta andra som arbetar med HR. De hade en gemensam önskan att få mötas för att få inspiration till och uppslag för att lösa problemen som uppstår i det dagliga HR-arbetet.

Diskussion på Twitter blev starten till HRunconf som nu arrangeras för sjätte året i följd, 14-15 april på Happy Tammsvik. HRnytt har pratat med Karin Ulfhielm och Anders Jansson som sitter i styrelsen för HRunconf.

Vad händer under HRunconf?

Karin Ulfhielm, feedbackmissionär inom ledar- och teamutveckling på Vargkask AB. 
Karin Ulfhielm, feedbackmissionär inom ledar- och teamutveckling på Vargkask AB.

- En "unconference" blir direktöversatt från engelska en "okonferens", och det är precis vad det är. På en traditionell konferens finns ett på förhand bokat program med föreläsare och inplanerade fikaraster. Föreläsarna talar TILL deltagarna. På en okonferens som HRunconf förväntas deltagarna istället bygga konferensen. Med sina kunskaper och erfarenheter fylls olika 'spår' med innehåll, samtal, diskussioner och spårledare. Deltagare som väljer att hålla spår, så kallade spårledare, talar MED övriga deltagare - inte TILL. Metoden kallas också 'open space', säger Karin Ulfhielm och fortsätter:

- På årets HRunconf kommer vi också att få mer input från forskarhåll. På så vis hoppas vi kunna injicera samtalen än mer med spännande innehåll.

Varför ska man delta?

- Är du nyfiken, vill lära dig nya saker, vara med och bidra till ett bra arbetsliv, nätverk och få nya spännande kontakter, få hjälp av andra kloka människor som förstår din vardag och dina utmaningar. Har du tröttnat på att titta tillbakalutat och lyssna vid varje konferens då ska du prova HRunconf.

Vilka vänder ni er till?

- 
HRunconf vänder sig till HR-intresserade personer. Anledningen till att vi säger just HR-intresserade är att vår uppfattning är att det finns många duktiga chefer och projektledare i vårt avlånga land som arbetar med HR-frågor, fastän de inte nödvändigtvis inte arbetar på en HR-funktion. De olika perspektiven berikar, och ska vi tillsammans skapa ett hållbart arbetsliv med hållbara människor, då behövs alla.

Anders Jansson flikar in:

Anders Jansson, personalchef på Inter Terminals Sweden AB.
Anders Jansson, personalchef på Inter Terminals Sweden AB.

- Personer intresserade av HR men även ledarskap, tycker jag är målgruppen. HR och ledarskap är ofta synonymt anser jag och det är genom ledarskap vi för fram HR och skapar vårt hållbara arbetsliv och framtid.

Vad betyder kompetensutveckling för er?

- Att experimentera, inspireras, läsa, uppleva, testa och skapa tillsammans. Att utvärdera stegen och se vad man kan göra ännu bättre eller annorlunda. Personligen anser jag att nätverkandet som en "unconf" möjliggör är helt ovärderligt, säger Ulfhielm och får medhåll av Jansson:

- Kompetensutveckling handlar om att lära sig nya saker, men kanske mer om att våga prova och ta till sig nya sätt att arbeta. Det kan ibland handla om ren kunskapsinhämtning, men ofta handlar det också om att vilja och våga anpassa sitt beteende, vilket kräver olika typer av stöd och mod att våga! Stöd som HRunconf vill vara en plattform för att skapa genom inspiration, kunskapsspridning och gränslöst nätverkande.

Vad ser ni mest fram emot på årets HRunconf?

- Jag är en social amöba, och gillar att tänka och skapa tillsammans. Jag går verkligen igång på mötet med nya människor och att se hur de betraktar världen, vilka bidrag de vill göra och hur jag, med mina perspektiv kan hjälpa andra och bli hjälpt. Känslan under och efter HRunconf är många gånger euforisk, och jag vill verkligen poängtera att det här är en konferens som blir vad du gör den till. Jag gillar det, att jag själv kan påverka så mycket genom att både fundera innan vad jag vill få ut, när jag väl är där, bidra på de sätt jag kan och sen efteråt ha möjlighet att träffa de nya kontakter jag fått och fortsätta att utbyta erfarenheter, säger Karin Ulfhielm.

Anders Jansson fyller på:

- Jag ser fram emot att få den energiinjektion som HRunconf givit mig de gånger jag varit med tidigare. Energi som kommit ifrån att alla som deltar är aktiva och på, man mottar inte bara utan man ger och bidrar på ett fantastiskt sätt. Alla intressanta möten och nya kontakter man skapar. Som medarrangör för första gången ser jag också fram emot att möta och leva upp till inte bara alla deltagares förväntningar, men även med alla våra sponsorer utan vilka vi inte kunnat skapa och vidareutveckla detta unika forum.

Dela på Facebook : Twitterdiskussion blev HRunconf!
Dela på Twitter : Twitterdiskussion blev HRunconf!
Dela på Linkedin : Twitterdiskussion blev HRunconf!