HR-utmaning väntar sociala medier
PUBLICERAD 2015-09-14

HR-utmaning väntar sociala medier

Företagens närvaro i sociala medier ökar, samtidigt väljer allt fler att lägga hanteringen utanför den egna verksamheten - vilket skapar nya HR-utmaningar.

Användningen av sociala medier ökar bland svenska företag. I takt med att allt fler organisationer ser nyttan och värdet i att snabbt kunna nå ut till en bred publik till en låg kostnad utvecklas också branschen.

- Budgetarna blir större och man ersätter inhouse-personal med externa byråer och konsulter i väldigt stor utsträckning, säger Tobias Franzén på The Amazing Society.

Ökad efterfrågan

På The Amazing Society har man sett hur branschen utvecklats och hur företag på kort tid har gått från att anställa personer för hantering av sociala medier till att nu lägga ut hanteringen hos externa experter.

Mikael Silkeberg - Tobias Franzén, The Amazing Society.
Tobias Franzén, The Amazing Society.

- Vi ser det som ett tecken på att branschen har mognat och börjar cementera sig. Man har insett att arbetet, som innefattar ett brett spektra av arbetsuppgifter, är väldigt svårt för en enda person att klara av och väljer därför att anlita konsulter.

Den rådande utvecklingen har lett till en allt större efterfrågan på expertkunskap, men också helt nya utmaningar - inte minst för HR-avdelningar.

- För oss har den här trenden inneburit att vi växt och att vi får allt fler uppdrag, men också att vi hela tiden behöver titta på att ta in folk med rätt kompetens.

Att hitta och rekrytera nya, duktiga medarbetare är dock inte helt enkelt.

- Det är lite av nästa stora HR-utmaning eftersom bara 90-100 studenter med expertis inom sociala medier tar klivet ut i arbetslivet varje år, säger Tobias Franzén.

Dela på Facebook : HR-utmaning väntar sociala medier
Dela på Twitter : HR-utmaning väntar sociala medier
Dela på Linkedin : HR-utmaning väntar sociala medier