Bli mer effektiv med expertens tips
PUBLICERAD 2015-08-13

Bli mer effektiv med expertens tips

Det är inte särskilt svårt att träna upp minnet och bli mer effektiv. Det hävdar inlärningsexperten Anna Tebelius Bodin. Här är hennes bästa tips för ökad effektivitet.

Du kan bara minnas något som du tänkt på. Det är en stor begränsning för minnet. Lägg till att du bara kan tänka på en sak i taget. Då blir det plötsligt viktigt att vara noga med vad du tänker och att ge dig själv tid att tänka.

HRnytt har pratat med Anna Tebelius Bodin som är en av skolsveriges mest anlitade föreläsare inom inlärning och pedagogik, men utbildar även tjänstemän i näringslivet om hur vi lär och blir mer effektiva.


Anna Tebelius Bodin.
Anna Tebelius Bodin.

Anna menar att även om vi i dag ofta kommer på oss själva med att göra många saker samtidigt, så har vi fortfarande en begränsning i att vi bara kan tänka på en sak i taget. När du lyssnar på en kollega, samtidigt som du läser ett mail och skriver på en att-göra-lista, så måste du växla fokus mellan de olika uppgifterna.

Du kan inte tänka på alla tre saker samtidigt, utan blir tvungen att förflytta dina tankar, din uppmärksamhet, mellan dem och varje förflyttning tar tid. Dessutom kan du alltså bara minnas det du tänkt, så resultatet kan i bästa fall bli att du minns fragment av kollegans ord, mailet och vad du skrev ner.

Problemet är att du inte själv märker att du inte kan tänka och minnas flera saker samtidigt, eftersom arbetsminnet håller reda på alla intryck i 30 sekunder. När de 30 sekunderna har passerat har du tappat allt som inte fick ditt odelade fokus, men det är oftast inget du uppmärksammar. Du är redan inne i nya 30 sekunder och tror återigen att du klarar av att tänka på flera saker samtidigt. Stressen stiger. Dina resultat blir lidande. Du ställer dig oförstående till hur du kan ha missat så mycket som du tycker att du borde ha kommit ihåg.

Test!

Tycker du fortfarande att du är mer effektiv när du gör flera saker samtidigt som kräver att du tänker? Prova att slå på nyheterna på TV. Gå samtidigt in på till exempel Facebook. Försök sedan att under 10 minuter memorera så många nyhetsinslag som möjligt samtidigt som du försöker komma ihåg varje post på Facebook. Under tiden kan du mycket väl uppleva att det faktiskt går bra. Efter 10 minuter stänger du av Nyheter och Facebook och väntar någon minut. Berätta sedan vad du minns. Då får du insikt om ditt minnes begränsningar.

Vill du vara effektiv och minnas vad som händer på arbetet och hemma?

  • Gör bara en sak i taget som kräver tankar.
  • Lyssna på kollegor, utan att uppmärksamma din mobil.
  • Läs information när du har tid att ta in vad det står.
  • Vänta med telefonsamtal tills bilen är parkerad, om det är du som kör.
  • Ta telefonsamtal när du har tid att prata och inte samtidigt som du skriver på datorn.


Att tro att vår 40 000-åriga hjärna har anpassat sig efter vår stressade livsstil är en myt. Den kan fortfarande bara tänka på en sak i taget. Problem uppstår i en värld där vi numera gör många saker samtidigt. Vill du bli mer effektiv? Gör en sak i taget och ta dig tid att hinna tänka. Det är din enda chans att minnas något i mer än 30 sekunder.

Anna Tebelius Bodin är pedagog, föreläsare och Harvard Graduate. Nyligen kom hon ut med sin tredje bok, Lär dig mer på kortare tid. Anna är en av landets mest anlitade föreläsare om hur vi lär oss och hur vi kan bli mer effektiva. Läs mer om Anna på www.hjarnautbildning.se.

Dela på Facebook : Bli mer effektiv med expertens tips
Dela på Twitter : Bli mer effektiv med expertens tips
Dela på Linkedin : Bli mer effektiv med expertens tips