Unik satsning för att minska sjukskrivningar
PUBLICERAD 2019-05-14

Unik satsning för att minska sjukskrivningar

I september öppnar en unik rehabiliteringsklinik för människor som utvecklat stressrelaterad ohälsa.

Man måste vara frisk för att vara sjuk är ett begrepp som många som drabbats av sjukskrivning för psykisk ohälsa känner igen sig i.

Det syftar ju på alla kontakter som behöver tas för att hålla ordning på pusslet med kontakter som följer vid en sjukskrivning på grund av någon form av psykisk ohälsa. En process som är svår att hantera när man är sjuk.

Klinik i historisk miljö
Vid Kilafors Herrgård, som i september slår upp sina dörrar, satsar man på att komma till rätta med denna problematik. Där kommer man att ha alla kompetenser under ett och samma tak, en så kallad multimodal rehabilitering, för individer som utvecklat stressrelaterad ohälsa.

Rehabiliteringen, som i första steget pågår i 21 dagar på plats på herrgården, individanpassas och sker i en sluten grupp med maximalt åtta deltagare åt gången.

Genom teamarbete med läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och socionom skapas bästa tänkbara förutsättningar för att hjälpa och tillgodose varje deltagares speciella behov.

Hälsa i fokus
Vid sidan av själva rehabiliteringen, där helhetshälsa står i fokus, får deltagarna vistas i en lika idyllisk som historisk miljö, vacker arkitektur och hänförande omgivning.

- Eftersom vi är en liten enhet finns möjlighet till en närmare och mer personlig dialog med klienter, anhöriga och arbetsgivare än vanlig sjukvård i regel har möjlighet till, säger Madeleine Dahlström som är verksamhetsansvarig vid Kilafors Herrgård och fortsätter:

- Dessutom kan vi bemöta varje klient och agera med kort varsel om det behövs i olika situationer. En annan skillnad mot vanlig sjukvård är att vi har känsla för detaljerna - i allt från kvaliteten på rummen och maten till extra förståelse och kunskap om vår målgrupp.

Läs mer www.kilaforsherrgard.se
 

Dela på Facebook : Unik satsning för att minska sjukskrivningar
Dela på Twitter : Unik satsning för att minska sjukskrivningar
Dela på Linkedin : Unik satsning för att minska sjukskrivningar