Är du en av dem som måste kompensera för sommarledigheten?
PUBLICERAD 2017-09-18

Är du en av dem som måste kompensera för sommarledigheten?

Har du nyligen kommit ikapp efter sommaren så är du inte ensam. Enligt en undersökning från Sifo, på uppdrag av Visma, behöver var fjärde arbetstagare ta igen arbetet som inte har blivit gjort. Bland kontorsanställda är andelen ännu högre, 36 procent.

Har du nyligen kommit ikapp efter sommaren så är du inte ensam - många semesterfirares jobb blir liggande under ledigheten. Enligt en undersökning från Sifo, på uppdrag av Visma, behöver var fjärde arbetstagare ta igen arbetet som inte har blivit gjort. Bland kontorsanställda är andelen ännu högre, 36 procent.


Sommarens semester ska vara årets stora tillfälle för vila och återhämtning. Men funkar det verkligen när man vet att jobb ligger och väntar? Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise, säger:

− Insikten om att ingen gör jobbet medan du är borta kan göra det svårt att koppla av. Det är olyckligt, särskilt som utbrändhet och stressrelaterade sjukdomar är ett stort samhällsproblem.

För var fjärde semesterfirare väntar alltså extra mycket jobb efter semestern - dessa 25 procent svarade i undersökningen att de saknar ersättare och själva måste ta igen jobbet när de kommer tillbaka. Bland kontorsanställda var andelen ännu högre, 36 procent. Dessutom är sannolikheten dubbelt så stor att jobbet hopar sig efter semestern om du är 35-49 år, jämfört med om du är 20-34 år.

− Digital teknik som gör att man alltid är tillgänglig får ibland skulden för att göra oss stressade. Rätt använd bidrar den till effektivare arbetssätt och användarvänliga digitala verktyg avlastar vårt arbete. För att motverka negativ stress är det viktigt att arbetsgivarna skapar en hållbar arbetssituation och främjar en sund psykosocial arbetsmiljö, säger Sofia Gerstenfeld.

Svarade du ja på rubrikens fråga? Med tanke på att nästan hälften får sina arbetsuppgifter helt eller delvis utförda av någon annan kanske man ska fråga sig vad den egna organisation kan lära sig.

Dela på Facebook : Är du en av dem som måste kompensera för sommarledigheten?
Dela på Twitter : Är du en av dem som måste kompensera för sommarledigheten?
Dela på Linkedin : Är du en av dem som måste kompensera för sommarledigheten?