Stress tas inte på allvar
PUBLICERAD 2019-04-16

Stress tas inte på allvar

Jobbrelaterad stress och hög arbetsbelastning har skördat tusentals offer år efter år. Trots ökad medvetenhet om riskerna tas inte stress på allvar av arbetsgivarna, enligt en ny undersökning.

Att stress, övertid och hög arbetsbelastning medför stora hälsorisker är ingen nyhet. Sedan 2010 har antalet sjukskrivna på grund av utmattningssymptom sexdubblats och de senaste fem åren har sjukskrivningarna till följd av stress ökat med 70 procent.

Trots detta visar fackförbundet Unionens årliga arbetsmiljöbarometer att alla branscher brister i det psykosociala arbetsmiljöarbetet. Undersökningen visar att var femte skyddsombud anser att den psykosociala arbetsmiljön är dålig på deras arbetsplats.

Arbetsbelastningen för hög
Hög arbetsbelastning är den stora boven i dramat och pekas ut till den absolut största bakomliggande orsaken till stress. Andra stressfaktorer är otydlighet i ansvar, bristande ledarskap och omorganisationer.

- Det är oroväckande. För att komma tillrätta med stress och ohälsa måste arbetsgivaren jobba proaktivt med den psykosociala arbetsmiljön innan medarbetarna bli sjuka. Framförallt är det viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Många arbetsgivare visar stora brister
Unionens arbetsmiljöbarometer visar dock att det finns stora brister i arbetsmiljöarbetet på många arbetsplatser.

På var tionde arbetsplats bedrivs inte ens något systematiskt arbetsmiljöarbete och var tredje ombud anser att arbetsgivarens kunskaper om riskerna i den psykosociala arbetsmiljön är dåliga eller till och med mycket dåliga.

- Det är alarmerande. De flesta arbetsmiljöproblem som tjänstemän stöter på är psykosociala. Arbetsgivare måste förbättra sin kunskap. Den psykiska ohälsan är idag är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Chefer och arbetsledare måste arbeta för en bra psykosocial arbetsmiljö. Vi kan inte tillåta att människor blir sjuka av jobbet, säger Martin Linder.

Källa: Unionen

Dela på Facebook : Stress tas inte på allvar
Dela på Twitter : Stress tas inte på allvar
Dela på Linkedin : Stress tas inte på allvar