Hemligheten bakom starka varumärken
PUBLICERAD 19/3/2019
Lästid ca 2 min

Hemligheten bakom starka varumärken

Framgångsrika företag och starka varumärken har en sak gemensamt - de har insikten om vilken faktor som är viktigast för nå framgång.

Det är ingen slump att väldigt många företag väljer att lägga stora delar av sina kommunikationsbudgetar för att bygga varumärket. Ett starkt varumärke för med sig en rad goda ting; ökade marginaler, förtroende och fina förutsättningar att locka till sig duktiga medarbetare.

Men kommunikationsinsatser och kampanjer räcker inte för att bygga ett genuint starkt varumärke, det måste också byggas inifrån. Varumärkesbyggande är en konstant process som måste skapas varje dag av företaget för att målen ska nås.

Hur man lyckas beror allra mest på medarbetarnas inställning. Värderingar, vilja och förmåga att i handling efter handling bygga sitt företags varumärke, är det som till slut fäller avgörandet hur företaget lyckas

Medarbetarna är den viktigaste resursen
Det är inte för inte som företag basunerar ut att medarbetarna är deras viktigaste resurs. Åtskilliga studier och undersökningar har visat att rätt personal på rätt plats faktiskt är den enskilt viktigaste nyckeln till framgång.

Framgångsrika företag har förstått detta och är beredda att satsa resurser för att medarbetarna ska hitta balans i livet. Såna företag är också redo att följa med utvecklingen och se de skiftande kraven på medarbetarna och anpassa interventionerna därefter.

Framgångsrikt att arbeta stressförebyggande
Arbetsrelaterad stress är ett utbrett och alltjämt ökande problem. Nästan varannan anställd, 45 procent, känner sig ofta eller till och med väldigt ofta stressad på jobbet. Det visar en undersökning som företagshälsan Avonova har gjort.

Det nog många inte förstår är att stress redan vid låga nivåer påverkar vår förmåga att fokusera, tänka logiskt och koncentrera oss. I praktiken hindrar det oss från att prestera på topp och vara närvarande i mötet, i samtalet eller förhandlingen.

Den insikten har väldigt många framgångsrika företag och det är också därför de systematiskt arbetar med att minska upplevelsen av stress hos företagets anställda.

En bra arbetsmiljö utgör tillsammans med förmågan att förstå och hantera stress grunden till ökad närvaro, bättre trivsel och större framgång, det vill säga förutsättningarna för starka varumärken och framgångsrika företag.