Alla älskar inte det trendiga kontoret
PUBLICERAD 2017-11-21

Alla älskar inte det trendiga kontoret

Det aktivitetsbaserade kontoret väcker känslor. Och är kringgärdat av både positiva och negativa myter. Kreativa explosioner eller ständig jakt på plats? En ny undersökning har frågat människorna som verkligen vet - de som jobbar på sådana kontor.

Fackföreningstidningen Vision har undersökt inställningen till det aktivitetsbaserade kontoret - bland människor som faktiskt sitter i ett sådant. Drygt 600 kommunanställda har svarat.

Aktivitetsbaserat kontor - vad är det?

Grundprincipen är att man saknar eget skrivbord och att lokalerna delas upp i zoner för olika typer av aktiviteter. De anställda flyttar därför runt mellan mötesrum, kreativa miljöer och tysta delar - utifrån sina aktuella behov. I och med att de här flexibla arbetsplatserna är en tämligen ny företeelse så är forskningen om hur personalen påverkas är än så länge begränsad.

Fler positiva än negativa

Totalt är 54 % av respondenterna ganska eller mycket nöjda, medan 34 % är ganska eller mycket missnöjda. De positiva rösterna framhåller: mer samarbete, roligare att jobba och mer varierande arbetsdagar.

Vad står på minussidan?

I undersökningen handlar det främst om störande ljud, koncentrationsproblem och avsaknaden av en fast plats. Många klagar över att för få tysta platser skapar ett chickenrace - där det gäller att komma så tidigt som möjligt på morgonen.

Cheferna trivs, men effektiviteten tycks lida

Enligt undersökningen är det cheferna som trivs bäst i det aktivitetsbaserade kontoret: hela 73 % är mycket eller ganska nöjda. För övriga medarbetare är siffran 49 %. Mindre positiva var upplevelsen av hur den egna avdelningens effektivitet har påverkats: 46 % tycker att de arbetar mindre effektivt, medan 28 % anser att de har blivit effektivare.

Dela på Facebook : Alla älskar inte det trendiga kontoret
Dela på Twitter : Alla älskar inte det trendiga kontoret
Dela på Linkedin : Alla älskar inte det trendiga kontoret