Vi måste prata - lätta lösningar på svåra samtal
Boktips

Lästid : 1 min

Vi måste prata - lätta lösningar på svåra samtal

Ingen lär ha missat att se Elaine Eksvärd och hennes företag Snacka Snyggt på TV4 eller i sociala medier. Hennes senaste bok sammanfattar ämnet retorik i vardagen på ett lättsamt och användbart sätt. Hon varvar statistik med en bjussig text där hon vill råda bot på vår rädsla för svåra samtal och samtidigt ge verktyg för att tackla dem.

Hon delar med sig av sina misstag och vill att vi ska använda boken som ett uppslagsverk inför mellanmänskliga pratstunder som vi bävar inför oavsett om det gäller att mingla, skryta, ta en konflikt eller hålla ett tal.

Angelägenheter som rasism kommer upp och att vi faktiskt borde höja vår röst när någon beter sig illa och sätta fingret på härskarteknik. Ursäkter som ”han borde förstått” är då inte giltigt och vi både får och bör sätta ljus på de två rosa elefanterna i rummet som har en konflikt när den påverkar oss andra. Vi kan träna på att säga -”Ni är välkomna till festen när ni löst er konflikt”. 

Elaine blandar påbud om civilkurage med att belysa våra kulturella skillnader när vi kommunicerar men även hur vi uppfattar varandra olika. Hon citerar gärna klokheter från bland andra Hans Rosling och Martin Luther King och menar att retorikmagin slår in när ett budskap både går ut och in.

Det finns en hel del humor i boken med som när Göran Persson, tidigare statsminister mansplainar för henne vad härskarteknik är. Kul! 

Boken känns ödmjuk och skarp, pratig och rakt på sak samtidigt. Läs boken om du vill dyka in i en retorikers tankar kring sin kompetens i vardagssnacket. Tankar och insikter som Elaine genuint och ambitiöst delar med sig av.

Av redaktionen på C&L Magasin

Följ oss på Instagram