Förbered dig för svåra samtal

Lästid : 3 min

Förbered dig för svåra samtal

DokuMera

Är du en av många arbetsgivare som just nu antingen behöver korttidspermittera eller säga upp din personal på grund av arbetsbrist? För många arbetstagare kan ett sådant besked väcka starka känslor, och som arbetsgivare behöver du vara väl förberedd på det.

Om du behöver säga upp personal på grund av arbetsbrist behöver du bland annat följa reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS), men du behöver också förbereda dig inför samtalet och kunna kommunicera på ett konstruktivt sätt för att göra ett bra avslut. Tänk på att den här typen av samtal kan påverka hur arbetstagaren uppfattar dig som arbetsgivare, vilket i förlängningen också kan påverka hur omgivningen ser på ditt varumärke.

Förbered dig så väl du kan, så ökar sannolikheten för ett gott avslut för samtliga parter. Behöver du hjälp så har DokuMera mallar som hjälper dig:

Uppsägningssamtal på grund av arbetsbrist
Uppsägning vid arbetsbrist regleras i flera lagar och misstag vad gäller efterlevandet av lagarna kan i vissa fall kosta företaget åtskilligt och samtidigt ta mycket tid i anspråk. Genom att ta hjälp av checklistan från DokuMera skapar du en grund för att vidta åtgärder för att förebygga sådana problem. Checklistan hjälper dig även att effektivisera ditt arbete genom att förbereda och ta kontroll över planeringen av samtalet.

Läs mer om checklista inför uppsägningssamtal »

Svåra samtal
Svåra eller utmanande samtal är oundvikliga i arbetslivet. Denna typ av samtal kan behövas för att sätta gränser, göra korrigeringar eller för att framföra negativ feedback. Orsakerna kan vara många, som exempelvis oacceptabelt beteende, låg prestation, fusk, slarv, lögner och brott.

Det svåra eller utmanande ligger många gånger i osäkerheten hos chefer kring hur samtalet kommer att utvecklas och responsen från medarbetare samt hur de själva kommer att reagera. Denna osäkerhet hos chefer utlöser stressreaktioner och ångest inför samtalen. Som chef kan du emellertid förbereda dig på svåra eller utmanande samtal. Med denna mall från DokuMera får du en checklista och ett samtalsunderlag med förklarande texter som hjälper dig med det svåra samtalet.

Läs mer om samtalsunderlag och checklista för svåra samtal »

Konstruktiv kommunikation
Genom ökad förståelse för andra människor, tankesätt och ditt eget förhållningssätt till omgivningen är det möjligt att kommunicera mer konstruktivt. Detta är särskilt viktigt för chefer och ledare vars arbetsuppgifter till stor del består av kommunikation med såväl medarbetare som externa parter. Med denna mall från DokuMera kan du ta del av formlerna för att lära dig mer om vad du kan tänka på för att kommunicera på ett mer konstruktivt sätt.

Läs mer om formel för konstruktiv kommunikation »

 


Om DokuMera
Hos alla företag - stora som små - finns möjligheten att arbeta effektivare genom att använda sig av färdiga mallar. Avancerade dokument är tidsödande att upprätta samtidigt som de kräver expertkunskap för framtagande. Och som vi alla vet: Experter kostar pengar - mycket pengar.

DokuMera har Sveriges största samling av nedladdningsbara mallar för företagandets många behov. Mallarna är framtagna i samarbete med experter inom olika områden och uppdateras kontinuerligt för att ständigt vara aktuella. Med DokuMeras expertframtagna mallar minimerar ni tidsödande arbete och frigör värdefull tid, vilket gör att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Läs mer om DokuMera och se alla mallar här