Bättre PowerPoint
Publicierad 2016-08-22

Bättre PowerPoint

Vi har alla någon gång suttit och tittat på en sövande PowerPoint. Hur gör man för att PowerPointen ska stärka presentationen istället för att försvaga den?

Ett vanligt misstag är att vi ger PowerPointen huvudrollen och låter den innehålla all information. Det blir mer intressant om du som presentatör har huvudrollen. Det är ditt engagemang, din berättelse, dina erfarenheter och din personlighet som ska komma fram. Powerpointen ska förstärka, förtydliga och illustrera ditt budskap. Här kommer 7 tips på hur du skapar en PowerPoint som gör ett bra jobb som din sidekick.

1. Gör en grovplanering först
När vi använder PowerPoint som planeringsverktyg och egna minnesanteckningar gör vi den ofta för informationstät. Gör istället en grovplanering först. Ta fram strukturen och innehållet, huvudbudskapet och den röda tråden. Sedan kan du lägga in slides där det behövs, för att förstärka budskapet och ge det en visuell effekt. Om du har planering och minnesanteckningar vid sidan om kan du göra Powerpointen helt och hållet för publiken.

2. Enkel mall, gärna med svart bakgrund
Har du möjlighet att välja mall, välj en som är så ren och enkel som möjligt, utan störande information. Använd gärna svart bakgrund. Då blir det innehållet som lyser upp istället för bakgrunden, den som tittar blir mindre trött i ögonen och fokuserar på rätt saker. Dessutom slipper du få konstigt ljus i ansiktet och skapa skuggformationer om du råkar kliva in i hörnet på bilden.

3. Plocka ut nyckelorden
Vår hjärna är dålig på multitasking. Om vi försöker läsa samtidigt som någon pratar blir förståelsen lägre än om vi bara läser eller bara lyssnar. Undvik därför att ha med hela meningar och textstycken. Hjälp istället lyssnarna att sortera ut det viktigaste genom att plocka ut nyckelorden i det du säger och ha med på sliden. Välj tex de ord du skulle ha gjort i fetstil om du ville göra en text mer lättillgänglig. Då förtydligar du budskapet istället för att det tappas bort i för mycket information.

4. 1 budskap, max 6 objekt
När det blir fler än 6 objekt på en slide känns den mer rörig och blir svårare att få grepp om. En bra riktlinje är 1 budskap per slide, och max 6 saker att titta på (inklusive rubrik, punkter, bild, logga m.m.). Ju färre desto bättre. Välj ut vad som är viktigt, sortera bort allt onödigt och dela upp på flera slides där det behövs.

5. Se till att alla ser samma sak
Använd så stor text som möjligt och ha hög kontrast. Det ska vara lätt att se allt på sliden, även om man sitter långt bak, har sämre syn eller har svårt att skilja ut färger. Se också till att du och lyssnarna hela tiden är på samma ställe. Ta fram en punkt i taget för att undvika att lyssnarna ligger före dig i presentationen och missar det du säger just nu. Du kan också minska kontrasten på det som inte är aktuellt, så att bara en sak lyser upp på skärmen.

6. Förbättra
När du har valt ut den information som ska med, gå igenom presentationen och se hur du kan göra den ännu tydligare och mer intressant. Kan du byta ut ord mot bilder? Kan du illustrera siffror med visuella jämförelser? Kan du sortera bort onödig information så att ditt budskap kommer fram tydligare? Använder du grafer, tabeller m.m. se hur du kan lyfta fram det viktiga. Kanske kan du rensa bort information som inte är relevant. Ju mer information du har på dina slides, desto mer tröttande och krävande är det för lyssnarna. All information behöver inte vara just på skärmen. Du kan visa en siffra eller en symbol på skärmen, prata om varför den är så intressant, och sedan dela ut eller mejla ut hela underlaget till de som vill.

7. Variera och överraska
Ta gärna ett extra varv och se hur du kan variera och överraska. Även om mallen och typsnittet gärna ska vara enhetligt, vill vi ha variation mellan bilderna. Alltså bör inte varje slide innehålla tex en punktlista. Variera istället mellan punktlistor, ett enstaka ord eller siffra, bilder, grafer och filmklipp. Du kan också lägga in en helt svart ruta där du vill ha en diskussion, övning eller berättelse utan något som stör i bakgrunden. Du kan också växla mellan powerpoint, white board, blädderblock och rekvisita. Och använd gärna en klicker när du presenterar, så att du är fri att röra dig, kan vända dig helt mot publiken och få fram ännu mer av din personlighet och ditt engagemang!

Dela på Facebook : Bättre PowerPoint
Dela på Twitter : Bättre PowerPoint
Dela på Linkedin : Bättre PowerPoint