8 tips för ökad motivation
Publicierad 2015-11-05

8 tips för ökad motivation

Det kan ibland vara lättare sagt än gjort att motivera andra. Här är åtta enkla tips på hur du kan öka motivationen på din arbetsplats.

Det kan ibland vara lättare sagt än gjort att motivera andra. Som tur är har många andra stått inför precis samma utmaning innan dig och därför finns det knep och goda råd att ta till.

Här är åtta enkla och konkreta tips för att höja motivationen på jobbet:

1. Skapa bra stämning

En bra stämning är a och o för att alla ska trivas på arbetsplatsen. Vägen till bra stämning går via att hålla god ton kollegor emellan.

2. Våga visa uppskattning

Genom att vara generös med beröm och visa uppskattning när medarbetare gjort något bra ökar du motivationen både hos personen ifråga och resten av personalstyrkan.

3. Sätt tydliga mål

Med tydliga och uppnåeliga delmål varje vecka får medarbetarna något konkret att arbeta emot. Delmålen ska så klart vara steg på vägen mot den huvudsakliga målsättningen.

4. Fira framgångar

Alla framsteg, stora som små, är värda att firas. Genom att uppmärksamma uppnådda delmål eller andra framgångar lyfter du medarbetarna och visar att du uppskattar vad de åstadkommit.

5. Skapa tydliga roller

Klara och tydliga rollfördelningar skapar trygghet som i sin tur bidrar till att varje enskild individ lättare kan nå närmare sin fulla potential.

6. Våga vara nyfiken

Nyfikenhet är nästan alltid av godo och visar på vilja att vara delaktig. Uppmuntra därför medarbetarnas nyfikenhet genom att till exempel inleda samtal om nya möjligheter och utveckling. Det kan bidra till ny inspiration och motivation.

7. Återkoppla ofta

Återkoppling är bra, konstruktiv feedback är ännu bättre. Alla vill och behöver bli sedda, i synnerhet när de gör bra saker. Genom att ge feedback bidrar du till utveckling och därmed ökad motivation.

8. Uppmuntra utveckling

Det är nästan alltid positivt när medarbetare vill ta på sig mer jobb eller utvecklas i sina roller genom att prova på nya arbetsuppgifter. Försök därför, när det är möjligt, att ge dina medarbetare större ansvar när de själva vill ha det, eftersom det samtidigt bidrar till högre motivation.

Källa:

Lena Mangell, psykolog, chefscoach och skribent på Motivation.se.

Dela på Facebook : 8 tips för ökad motivation
Dela på Twitter : 8 tips för ökad motivation
Dela på Linkedin : 8 tips för ökad motivation