Expertens HR-tips för nästa år
Publicierad 2015-12-18

Expertens HR-tips för nästa år

Vad kommer att stå i fokus för HR när 2015 övergår till 2016? HR-konsulten Marie Svedberg har svaren.

Arbetsrelaterad stress, ökande sjuktal och bristande beredskap hos arbetsgivare har varit några av samtalsämnena på våra arbetsplatser under hösten.

Men vad kommer det att snackas - och framför allt jobbas med inom HR-området 2016? HR- och ledarkonsulten Marie Svedberg har blickat in i spåkulan.


Marie Svedberg
Marie Svedberg

Vad är hetast inom HR just nu?
- Kompetensförsörjningen och att attrahera 'rätt' personal. Många organisationer har svårt att hitta personal med 'rätt' kompetens. Både att hitta medarbetare med kompetens för att möte framtiden och även när många går i pension.

Vad kommer vara aktuellt under 2016?
- Jag tror att en stor fråga kommer vara den sjukskrivningarna på grund av stress och utbrändhet. Kraven på arbetsgivaren kommer tydliggöras med den författningssamlingen AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Hur kan HR stöda chefer och medarbetare i dessa frågor?

- Har du något eller några tips till HR-chefer för nästa år?
Ett tips för att arbeta med ovanstående frågor är att arbeta med ledarskapet. Cheferna är förebilder och deras agerande är en viktig pusselbit hör att kunna arbeta med kraven i arbetslivet. Sedan måste individens eget ansvar tydliggöras.

Om Marie Svedberg
Marie är HR- och ledarskapskonsulten som arbetat med personal- och HR-frågor. Sedan några år tillbaka driver hon MikS LedarCoaching

Dela på Facebook : Expertens HR-tips för nästa år
Dela på Twitter : Expertens HR-tips för nästa år
Dela på Linkedin : Expertens HR-tips för nästa år