HR-chef - Vilket kanonjobb!
Publicierad 2016-10-04

HR-chef - Vilket kanonjobb!

Tänk att få vara arkitekten till riktigt bra och välskrivna avtal. Tänk att få vara den som säkerställer långsiktiga relationer med leverantörer och kunder. Tänk att få vara den som skapar den förväntade vinstutvecklingen i företaget.

För en HR-chef är den prioriterade arbetsuppgifterna att förstå den egna organisationens behov, krav och önskemål för att den ska vara välmående. Förstå alla de oskrivna regler och emotionella frågor som finns och att operativt kunna stödja ledningen vid kvalificerade beslut. För att kunna göra allt detta så måste HR-chefen generellt ha goda kunskaper inom relevanta faktabaserade områden, samt vara tankeläsare och relationsexpert.

Utan egen kraft är du handlingsförlamad. Utan makt lyssnar ingen på dig. Utan status vill ingen följa dina råd. Att en HR-chef har behov av denna makt och status är inget vi kan ducka för. Dessa påståenden ingår som självklara delar i HR-chefens roll, men inte alltid så självklart enkla att uppnå.

Kanske har inte hela organisationen förstått att de tre inledande punkterna här ovan, just är HR-chefens förtjänst. Jantelagen har proklamerat: Ligg lågt, framhäv inte dig själv! Men vem gagnar detta tankesätt. Ingen HR-chef klarar av att uppnå de mål som förväntas om hen inte också får spela med makt, status och prestige i den positiva bemärkelsen. Dessa verktyg anser jag hör till rollen och ska användas mer frekvent än vad som sker idag.

I våra dagar har HR-funktionen med sina team en hel bukett med stödsystem och lagar att hantera, parallellt med att de också måste vara skickliga förhandlare. Svårhanterligt men nödvändigt då samtliga frågor sannolikt är integrerade med olika värdekedjor och hänsynstaganden till olika funktioner och personligheter, samt förstå att det är människor bakom varje utspel, som man också måste komma överens med.

Att vara smart vid förhandlingsbordet är nog bra, men här finns också uppenbara risker om man inte går i takt med vad gällande lagstiftning och tvingande föreskrifter säger.

Äntligen finns det nu en komplett bok, där problemställningar och förhandlingstekniska metoder belyses utifrån båda parters syn. En handbok för varje funktion i verksamheten, vilka har till ansvar att initiera och driva såväl externa som intern förhandlingar.

Varje beslutsfattare vet att den efterlängtade vinstökningen kan hämtas hem på flera olika sätt. Man kan:

  • Öka försäljningsvolymerna
  • Höja prisbilden i varje enskild affär
  • Förbättra villkoren
  • Förbättra de interna processerna
  • Rekrytera och avveckla personal
  • Minska inköpskostnaderna


Listan skulle kunna göras mycket längre, men inte helt oväntat så är förhandling en självklar aktivitet för att lyckas i varje given punkt.

Att förbättra förhandlingskunskaperna hos samtliga ansvariga i sin organisation, utveckla en gemensam struktur och få detta implementerat samtidigt, vore ett önskescenario för varje HR-chef med ambitionen att skapa en välmående organisation och få vara arkitekten till detta.

Boken 'Från strikta regler till Dirty tricks' kan nu bli den inspirationskälla och start till ett samordnat och strukturerat förhandlingsbeteende, vilket efterfrågas i många organisationer. Kanske årets Julklapp till medarbetarna? I så fall en av årets bästa investeringar.

Att vara en skicklig förhandlare är också en av nycklarna till goda relationer med andra människor.

Dela på Facebook : HR-chef - Vilket kanonjobb!
Dela på Twitter : HR-chef - Vilket kanonjobb!
Dela på Linkedin : HR-chef - Vilket kanonjobb!