3 vanligaste chefsproblemen
Publicierad 2016-03-28

3 vanligaste chefsproblemen

Som chef ställs du inför en rad olika problem. Robert Boronkay från Unionen Chef listar tre vanliga chefsproblem och hur du handskas med dem.

Att vara chef är ett komplext uppdrag med mycket ansvar och många utmaningar. Med det höga tempo som råder i vardagen är det dessutom väldigt lätt att glömma bort vad chefsrollen handlar om, det vill säga att ge sina medarbetare bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb.

HRnytt har pratat med Robert Boronkay, ansvarig på Unionen Chef, om de vanligaste chefsproblemen och hur man kan hantera dessa.

1. Konflikter på jobbet

Robert Boronkay
Robert Boronkay

- Ett av de absolut vanligaste problemen som chefer och ledare ställs inför är konflikter på arbetsplatsen. Som arbetsgivare har man ansvar för arbetsmiljön på jobbet och konflikter påverkar verkligen arbetsklimatet och trivseln, men också prestationen, säger Robert Boronkay.

Konflikthantering är en del av vardagen för chefer och ledare. Olika konflikter kräver olika hantering, samtidigt som olika chefer löser upp knutar på olika sätt.

Gemensamt för all konflikthantering att de hanteras bäst med ärlighet och en vilja att förändra. Det går att hitta en positiv lösning på de allra flesta konflikter.

2. Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågor är ständigt aktuella, inte minst med de skärpta föreskrifter som träder i kraft vid månadsskiftet. Men hur kan chefer och ledare jobba för och uppnå god arbetsmiljö samtidigt som kraven ökar?

- Att förklara uppåt kan vara en nog så svår uppgift. Kanske sitter ledningen långt bort eller har fokus på annat än de mjuka värdena. Då kan det vara bra att ta stöd av arbetsmiljölagens paragrafer och författningar bland annat den om psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö som blir aktuell från 31 mars 2016.

Enklaste sättet att verka för en positiv och god arbetsmiljö är att ha god kontakt med medarbetarna. Att lyssna på dem och fånga upp signaler om arbetsmiljön.

3. Ledarskap på distans

Det är vanligt att medarbetare finns på andra ställen än på kontoret, vilket resulterat i nya utmaningar för chefer som behöver lära sig leda på distans.

- Mina medarbetare finns på olika orter och i olika länder. Att leda på distans behöver inte vara någon större utmaning med de tekniska hjälpmedel som finns.

Med rutiner och ramar för när och hur man ska kommunicera kan de allra flesta problem och utmaningar elimineras. Ett bra tips är att veta vad som ska avhandlas när man talas vid.

Dela på Facebook : 3 vanligaste chefsproblemen
Dela på Twitter : 3 vanligaste chefsproblemen
Dela på Linkedin : 3 vanligaste chefsproblemen